Menu

zoeken

Waarschuwing voor hazenpest

01090950 HaasEESTERGA - Een dode haas, die gevonden is in de Lemsterpolder bij Eesterga, blijkt Tularemie oftwel hazenpest te hebben. Het CVI (Central Veterinary Institute aan de Universiteit van Wageningen) spreekt van een uitbraak in Friesland. 

Dierenartsen, veehouders en jagers constateerden al een opvallend hoge sterfte in het midden en nu dus ook het zuidwesten van Friesland. Hazenpest is besmettelijk. De bacterie is ook van dier op mens overdraagbaar, al komt dat zelden voor. Desalniettemin wordt mensen geadviseerd om dode hazen niet op te pakken en op te letten met honden en katten die aan kadavers snuffelen.

De dode hazen waar Tularemie bij is vastgesteld worden onderzocht door het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Bekeken wordt of de uitbraak van hazenpest verband houdt met de muizenplaag in Friesland. 

(Archieffoto: Persbureau Noordoost)

Tegenvallende Bootopstapdag

edwin stichtingLANGWEER - De organisatie van de Bootopstapdag in Langweer had ontzettend haar best gedaan om er een feestelijke dag van te maken. Slechte een handje vol mensen kwam op de activiteiten af.

De boot van de Edwin Stichting bleef zelfs aan de kant en het voor het Klompkesilen meldden zich maar 3 deelnemers. Jammer, aldus één van de bezoekers  "het is hier zo mooi, het koude weer heeft ook niet meegholpen en wellicht iets te vroeg in april" .

De insteek van de Bootopstapdag is om mensen kennis te laten maken met watersport. 

 


Boot van de Edwin Stchting bleef aan de kade (Foto: De Zakenman)

langweer

Lege kades bij opstapdagen in Langweer (Foto: De Zakenman)

Voortbestaan De Wissel in gevaar

DeWissel

SINT NICOLAASGA - Jeugdsociëteit De Wissel in Sint Nicolaasga heeft 'Vrienden van De Wissel' opgericht om op deze manier financiële ondersteuning uit het dorp te krijgen. Bij dorpsblad De Zakenman is deze week een brief toegevoegd met een machtigingsformulier.

De Wissel heeft ondervindt de gevolgen van subsidieverlagingen, het rookverbod en de leeftijdsverhoging voor alcoholgebruik. De jeugdsociëteit heeft de laatste jaren bovendien minder inkomsten, mede door een teruggang in leden. Het voortbestaan van De Wissel, die al meer dan vijftig jaar bestaat, komt door deze factoren in gevaar. Om in de toekomst toch activiteiten te kunnen blijven organiseren wordt steun uit het dorp gevraagd. 

(Foto: De Zakenman)

Grondwerk bouwterrein Sint Nyk

Slotmolenbouwrijp2SINT NICOLAASGA - De eerste fase voor de uitbreiding van het Sint Nykster bouwterrein Slotmolen is zo goed als afgerond. Het gaat om het grondwerk en het aanleggen van de infrastructuur, water en riolering. 

Volgens wethouder Durk Durksz van de gemeente De Friese Meren is inmiddels één kavel op het terrein verkocht. Een tweede bedrijf heeft een optie en zal binnenkort het koopcontract tekenen. Voor een derde kavel is serieuze interesse ,,mar dat is noch net rûn", aldus de wethouder. Diverse kavels zijn nog beschikbaar. 

(Foto: De Zakenman)

Politie opvallend op straat

11061068PolitiecontrolekraanmachinistSINT NICOLAASGA - Diverse politie-agenten gingen donderdag de straat op om een gesprek aan te knopen met de inwoners van Sint Nicolaasga. Doel van de actiedag is om te kijken wat er leeft onder de burgers. 

Sint Nyksters kunnen de agenten aan het jasje trekken met opmerkingen over de politie en waar zij vinden dat inzet nodig is. Ook worden mensen door de dienders aangesproken en bevraagd. Volgens de wijkagent is de actiedag voor de politie een mogelijkheid om inzicht te krijgen in wat er speelt in een bepaalde omgeving.

Naast Sint Nicolaasga is voor de actiedag in De Friese Meren ook Terherne uitgekozen. De reden om in deze dorpen de straat op te gaan is niet specifiek.

(Archieffoto: Persbureau Noordoost)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!