Menu

99051301 WaterskienSINT NICOLAASGA - De komst van een kabelwaterskibaan bij recreatieterrein De Ulesprong is een stap dichterbij gekomen. De benodigde wijziging van het bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage. De kans dat dit jaar met de recreatieve verbetering van de Ulesprong kan worden begonnen, groeit met het gemeentelijk besluit.

Twee initiatiefnemers willen bij de Ulesprong een watersportaccommodatie met een kabelwaterskibaan en een strandpaviljoen realiseren. De parkeervoorziening wordt aangepast. Aan de waterzijde wordt een startplatform voor de waterskibaan en een terras aangelegd. In het water komt aansluitend een 'fun-steiger' .

De plannen voor de Ulesprong maken onderdeel uit van de visie van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar. De kabelwaterskibaan is één van de stokpaardjes en meteen ook één van de grootste projecten. Het initiatief sluit volgens de Club van Aanjagers goed aan bij de wens om het recreatieve aanbod voor, vooral jongeren, te vergroten.

De gemeente heeft bij het voorontwerp-bestemmingsplan geconstateerd dat een milieu-effectrapportage voor het plan niet nodig is. Hierdoor kunnen er sneller spijkers met koppen worden geslagen. De plannen liggen zes weken ter inzage. 

(Foto: Noordoost.nl)

Lees ook: Plan Ulesprong in volgende faseHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!