Menu

zoeken

Drukbezochte expo kerststallen

231210 Idskenhuizen kerststallen 5  1000De expositie van kerststallen in de kerk van Idskenhuizen is een schitterend succes geworden. De sfeervol aangeklede en verlichte kerk trok in nog geen week tijd 365 bezoekers. Op de laatste dag – zaterdag 9 december 2023 – was het een gezellige drukte. Mensen kwamen uit Idskenhuizen en wijde omgeving, net als de eigenaren van de 130 kerststallen die te bezichtigen waren. ,,Op de lêste dei kamen de minsken guontiden by boskjes binnen. Prachtich om te sjen.’’

Lees meer: Drukbezochte expo kerststallen

Ontsteken kerstboom in nieuw jasje

Kerstboom 2022Het ontsteken van de grote kerstboom op het Plein in Sint Nicolaasgawordt in een nieuw jasje gegoten. De stichting Yn Sint Nyk doet dat op ludieke wijze onder de noemer Christmastree Lighting. De lichtjes worden  komende zaterdagmiddag om stipt 17.00 uur aan gedaan. Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje.

Lees meer: Ontsteken kerstboom in nieuw jasje

Bewegende rendieren in junglepark

231130 SintNyk DeGrietman opbouw rendieren Orchideenhoeve 2 1000Wagenbouwers van buurtvereniging De Grietman uit Sint Nicolaasga hebben in de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest meegeholpen aan de opbouw van de arreslee met acht bewegende rendieren. Ze zijn afkomstig van de praalwagen, die in de jaarlijkse Allegorische Optocht in september 2023 meereed. Harry Jaspers en Peter Meijer zijn in Luttelgeest twee dagen in touw geweest om de levensgrote dieren boven de entree van toeristische topattractie op hun plek aan het plafond te monteren.

Lees meer: Bewegende rendieren in junglepark

Schets nieuw sportpark Donia

231130 SIntNyk SVDonia schets sportparktDe voetbalverenigingen VVI uit Idskenhuizen, Renado uit SInt Nicolaasga en Langweer hebben hun schets voor een gezamenlijk nieuw sportpark klaar. De werkgroep met de werknaam “Sportvereniging Donia” werkt hard om deze wens te kunnen vertalen naar een concreet plan. De leden van deze groep zijn afkomstig van de diverse verenigingen.

Lees meer: Schets nieuw sportpark Donia

Nieuwbouw De Beuk Sint Nyk start zomer 2024

231130 SintNyk obsDeBeuk aankoopDynhus 1000Woningcoöperatie Dynhus in Balk is formeel eigenaar geworden van de voormalig basisschool De Beuk in Sint Nicolaasga. Eigenaar was gemeente De Fryske Marren, die met de verkoop de weg voor de bouw van veertien appartementen vrijmaakt. De woningen zijn bedoeld voor jongvolwassenen met een lichamelijke beperking of autisme, die daar zelfstandig kunnen wonen. Met de bouw wordt in de zomer van 2024 begonnen.

Lees meer: Nieuwbouw De Beuk Sint Nyk start zomer 2024

Drie schapen verscheurd

231125 Legemeer schapen op drift door hond liggendDrie schapen in een weiland in Legemeer zijn zaterdagavond laat door een hond verscheurd. Een passant heeft de lichtgekleurde hond van de dieren weg getrokken. De overige van de 35 schapen tellende kudde raakten zo in paniek dat ze dwars door de afrastering uit het weiland zijn gevlucht. Met behulp van voorbijgangers zijn de dieren weer naar hun eigen plek gedirigeerd.

Lees meer: Drie schapen verscheurd

Stembiljet: ,,in ienpersoanslekken''

231122 Langweer stembureau TK2023 2 1000

,,Jo kinne der wol mei behangje’’, ,,It is hast in ienpersoanslekken’’ en ,,De measten stean der foar neat op’’. Op het stembureau in Langweer kwam een stortvloed aan kritiek op het enorme stemformulier los, sterker, ze werden stuk voor stuk genoteerd op een velletje papier uit een notitieblok van het bureau voor het sociaal domein SHMC. Ook op andere stembureaus zuchtten kiezers op het moment dat ze hun stembiljet uitvouwden.

Lees meer: Stembiljet: ,,in ienpersoanslekken''

Doarpsrounte Langwar 50 jaar

231125 Langweer ToneelDeDoarpsrounte jubileum 1000Met een feestelijke Kofjejûn viert toneelvereniging "De Doarpsrounte Langwar" zaterdag 25 november 2023 het vijftigjarig bestaan. Tijdens de jaarlijks terugkerende avond in sporthal It Tsjillân kunnen inwoners van Langweer hun talenten op het toneel laten zien. Bezoekers kunnen genieten van sketches, zang, dans, toneel, playback of gewoon een goeie mop, aldus de aankondiging.

Lees meer: Doarpsrounte Langwar 50 jaar


Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!