Menu

Andere koers op It Klimmerblêd

181207 Klimmerbled lokaalSINT NICOLAASGA – Flexibele omgang met schoolvakanties. Onderwijs en kinderopvang slaan handen ineen. Een leeromgeving waar ieder kind op zijn of haar eigen niveau aan de slag is. En een school die binding heeft met de buurt en het dorp. It Klimmerblêd in Sint Nyk is vier jaar bezig geweest met de speerpunten van het ‘Sterrenschool’-concept. ,,De âlde wize fan ûnderwiis past net mear by de bern fan hjoeddedei.”

Lees het complete verhaal in De Zakenman editie 23 van aankomend weekend.

(Foto: De Zakenman)

Mogelijke fusie De Beuk met De Brêge

181130 Fusie De Brege De BeukSINT NICOLAASGA / SCHARSTERBRUG - Er lijkt een fusie tussen OBS De Beuk uit Sint Nicolaasga en OBS De Brêge uit Scharsterbrug ophanden. De medezeggenschapsraden van beide scholen hebben een intentieverklaring getekend waarmee vertrouwen worden uitgesproken voor een samengaan en geven groen licht voor de verdere verkenning.

Lees meer: Mogelijke fusie De Beuk met De Brêge

Streep door residentie Langweer

Tekening Residentie De Wielen LangweerLANGWEER - Er gaat een streep door het appartementencomplex aan de Stevenshoek in Langweer. Dat wordt gemeld op de speciale Facebookpagina van Residentie De Wielen, ofwel Het Baken. Reden zouden te weinig animo en de hoge kosten zijn. De website WoneninLangweer.nl, waar potentiële kopers informatie konden vinden en zich aan konden melden, is inmiddels al uit de lucht gehaald. 

Lees meer: Streep door residentie Langweer

Gemeente neemt De Beuk niet over

080218 DE BEUKSINT NICOLAASGA - Als de wettelijke verantwoordelijkheid voor voldoende openbaar onderwijs in gevaar komt, heeft de gemeente de mogelijkheid om een school in stand te houden. Ook bij de opheffing van De Beuk is gekeken of een dergelijk 'bevoegd gezag' nodig is, maar dit blijkt niet het geval. Onderwijsgroep Primus is nog wel bezig met een onderzoek naar een eventuele fusie. Een samenwerkingsschool met De Paedwizer komt er niet, maar een samengaan met 't Swannestee in Langweer of De Brêge in Scharsterbrug is nog mogelijk.

Lees meer: Gemeente neemt De Beuk niet over


Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!