Menu

181107 Oude De ZakenmanSINT NICOLAASGA – De actie voor het behoud van dorpsblad De Zakenman heeft een positieve beweging te weeg gebracht. Veel inwoners hebben inmiddels met een een donatie als ‘Vriend van’ laten weten het nieuwsmedium te willen behouden. Ondanks dat er nog veel meer ‘Vrienden’ nodig zijn en de steun van ondernemers wordt gezocht, heeft de redactie besloten om door te gaan. ,,Mar wy binne der noch net.”

Tientallen ‘stipers’ hebben zich na het bericht over het mogelijk opheffen van De Zakenman in november en december gemeld. Ook hebben veel donateurs uit de dorpen in het verspreidingsgebied de moeite genomen om te laten weten dat de jaarlijkse bijdrage van zeven euro, sinds de jaren negentig op dit niveau, mag worden verhoogd. Overweldigend, vindt Harry Nota. ,,It jout oan dat De Zakenman troch de mienskip droegen wurdt. Mei dizze reaksjes kinne jo eins net oars as trochgean. Dat dogge we dan ek, al witte we dat it noch net genôch is.”

Aanmeldformulieren voor nieuwe ‘Vrienden van De Zakenman en DeSintNykster.nl’ kunnen nog altijd worden ingeleverd. Digitaal aanmelden via de nieuwswebsite DeSintNykster.nl is ook mogelijk. Die ondersteuning is nog hard nodig. ,,De kommende tiid besykje we mei nije aksjes noch mear freonen te finen. Ek hoapje we op de stipe fan ferienings. In hânfol hat al in bydrage tasein. Dat is geweldich. We kinne foar elkoar it nedige betsjutte. Bygelyks op it mêd fan ferslachjouwing. It soe skande wêze as dat yn de takomst net mear kin. Meiïnoar meitsje we de mienskip”, stipt redacteur Martin de Vries aan.

Met Theo Jellesma als nieuwe coördinator is ook de huis-aan-huis-verspreiding van De Zakenman in het nieuwe jaar goed geregeld. Wel worden er nog nieuwe enthousiastelingen gezocht, die voor een leuk zakcentje eens in de twee weken het vertrouwde dorpsblad willen bezorgen.

Word ook ‘Vriend van’ dorpsblad De Zakenman en lokale nieuwssite DeSintNykster.nl. Vul het formulier in de krant in of meld je aan via https://www.desintnykster.nl/word-vriend-van

Lees ook: 
,,De Zakenman stiet hiel tichtby"
Reddingsactie De Zakenman

(Archieffoto: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!