Menu

,,Net sa faak waarm bakje kofje"

170721 Zomerwerk Havenmeester cLANGWEER – ,,Rechts der Hafen einfahren und dann bitte links ein Platz sortieren.” De ene na de andere boot krijgt door Age en Jellie Hoekstra een aanlegplek in de passantenhaven van Langweer aangewezen. Het begint al druk te worden op de zomerse dag waarop De Zakenman-verslaggever Martin de Vries de handen uit de mouwen steekt. ,,Hoewol we lange dagen meitsje, fielt it net as wurk.”

Lees meer: ,,Net sa faak waarm bakje kofje"

Dorp helpt bij renovatie dorpshuis

17062951 Jan de Vries De HichteOUWSTERHAULE – Zeventig zonnepanelen op het dak voorzien dorpshuis De Hichte in Ouwsterhaule voortaan van stroom. Iets meer dan het jaarlijks verbruik van een kleine 16.000 kW wordt er mee opgewekt. De investering van zo'n 20.000 euro hoopt de beherende stichting in zo’n zes jaar terug te verdienen. De plaatsing van de zonnepanelen is een van de hoogtepunten van de verbouwing van het dorpshuis, die in de zomer van vorig jaar begon en binnenkort wordt afgerond.

Lees meer: Dorp helpt bij renovatie dorpshuis

Simmerkonsert ferbynt jong en âld

170609 ZomerconcertSINT NICOLAASGA – Het succes van het zomerconcert, dat twee jaar geleden in en rond Wilhelminaoord werd georganiseerd, krijgt een vervolg. Shantykoor De Headammers, het katholieke koor Meiinoar – beiden uit Sint Nyk – en muziekvereniging Crescendo uit Idskenhuizen trekken alles uit de kast voor een vrolijke muziekmiddag op zondag 25 juni. Locatie is dit jaar het buitenterrein bij zorgcentrum Doniahiem.

Lees meer: Simmerkonsert ferbynt jong en âld

Stabilisatie van verzakking kerk

170526 Kerk LangweerLANGWEER – De grote interne restauratie van de kerk van Langweer nadert zijn voltooiing. De gehoopte drie maanden bouwtijd werd uiteindelijk zeven. De vondst van verpulverd asbest in het zandbed gooide roet in het eten. Kerkrentmeester Piet Boer is desalniettemin zeer tevreden over het eindresultaat. ,,Het aparte is dat er een kerkgebouw wordt heropend, dat bijna precies hetzelfde is dan tien jaar geleden.”

Lees meer: Stabilisatie van verzakking kerk

In geweer tegen gaswinning

10022262 gaswinning boortorenFOLLEGA – Stichting Tegengas Tjeukemeer hield zich de laatste tijd rustig, maar recht nu de rug omdat gaswinningsbedrijf Vermilion in het gebied Idskenhuizen en Sint Nicolaasga seismisch onderzoek wil doen. In een vroeg stadium heeft de gemeente de actiegroep, die in het verleden met succes tegen proefboringen onder de Tsjûkemar in het verweer kwam, op de hoogte gesteld. ,,As we it net keare kinne, dan wolle we yn elk gefal dat alles foar de boarger goed regele wurdt.”

Lees meer: In geweer tegen gaswinning


Beste lezer van DeSintNykster.nl,

Fijn dat je onze berichten leest! Houd dit unieke nieuwsmedium in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl.

Ja, ik word Vriend!