Menu

,,Driuwend sinnepark is takomst”

171115 Zonnepark waterplas Herman Visser turendSINT NICOLAASGA – Een drijvend zonnepark dichtbij bedrijventerrein Slotmolen in Sint Nicolaasga moet in de toekomst voor zo’n vijfhonderd huishoudens stroom opwekken. Ondernemer Herman Visser heeft samen met GroenLeven Zonne-energie uit Heerenveen een plan ontwikkeld voor een twee-en-een-half hectare grote waterplas, waarop de zonnepanelen komen te drijven. ,,Griene enerzjy is de takomst.”

Lees meer: ,,Driuwend sinnepark is takomst”

Pioniere mei sinnedak Tsjerkgaest

171103 Sinnich Tjerkgaast zonnedakTJERKGAAST – De zonnepanelen op het dak van landbouwmechanisatiebedrijf Tjitte de Wolff wekken al een jaar energie op voor Tjerkgaast. Alhoewel de afnemers van de groene stroom de eerste afrekening nog moeten krijgen, is het voor coöperatie Sinnich Tjerkgaast een moment om voorzichtig de balans op te maken. ,,We kinne net oars as hiel tefreden wêze.”

Lees meer: Pioniere mei sinnedak Tsjerkgaest

,,Mear as allinne in begraafplak"

171013 Kerkhof Sint NicolaasgaSINT NICOLAASGA – Het kerkhof van de H. Christoffelparochie in Sint Nicolaasga bestaat 175 jaar. Het is één van de oudste rooms-katholieke begraafplaatsen, die na de reformatie in Friesland zijn gerealiseerd. ,,It tsjerkhôf is in tinkplak en jout oan dat der mear is tusken himel en ierde. It herinnert oan ús dierberren en de minsken dy't de parochy grut makke hawwe.”

Lees meer: ,,Mear as allinne in begraafplak"

,,Hynstesport is bot feroare"

170925 Jubileumshow PSV De Oorspong variantSINT NICOLAASGA – De leden van paardensportvereniging De Oorsprong halen op zaterdag 14 oktober alles uit de kast voor het jubileum. De club bestaat namelijk tachtig jaar en alle geledingen van de sport komen tijdens een feestelijke show aan bod. ,,We wolle oan it doarp sjen litte wat hjir yn de maneezje allegearre bart.”

Lees meer: ,,Hynstesport is bot feroare"

Fernijend foar takomst optocht

gaastweg 2017 verbinden 3SINT NICOLAASGA – Buurtvereniging De Gaastweg brengt tijdens de allegorische optocht van 2017 met haar praalwagen 'Verbinding' een heuse innovatie op de weg. Met een digitaal element wordt er een extra dimensie aan de wagen gegeven. ,,It is fernijend, mar ek in risiko dat we nimme.”

Lees meer: Fernijend foar takomst optocht


Beste lezer van DeSintNykster.nl,

Fijn dat je onze berichten leest! Houd dit unieke nieuwsmedium in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl.

Ja, ik word Vriend!