Menu

Echtpaar fokt exclusieve schapen

180126 Schapen Arie en Koosje Vervat TexelaarsSINT NICOLAASGA – ,,Breed yn ‘e boarst. In moai brede blanke kop mei in swarte noas. Foldwaande lengte en sterk beenwurk. Goeie bespiering fan efteren en it krús is in bytsje hellend.” Bevlogen vertellen Arie en Koosje (beiden 71) Vervat uit Sint Nicolaasga over het uiterlijk van de Texelaar. Het schaap waar het echtpaar een liefde voor koestert. De zorg en passie heeft er voor gezorgd dat de Sint Nykster fokkers naast kampioensooien ook het predicaat ‘Preferentschap’ voor een eigen gefokte ram heeft gekregen. ,,Ik leau dat der mar in stik of tsien dat yn Nederlân ha.”

Lees meer: Echtpaar fokt exclusieve schapen

Na 28 jaar afscheid 'Het Wapen'

180111 Martin en Agatha Absen barSINT NICOLAASGA – Het begin was moeilijk. Volgens Martin en Agatha Absen waren er bij de overname zelfs geen koffielepeltjes. Na 28 jaar neemt het stel desalniettemin met een voldaan gevoel afscheid van café Het Wapen van Friesland. ,,Op het mooiste plekje van Sint Nicolaasga hebben we fantastische jaren beleefd.”

Lees meer: Na 28 jaar afscheid 'Het Wapen'

Wapen: ,,Nij en dochs fertroud"

180111 Rudi Postma en Johan Galama barSINT NICOLAASGA – Een frisse wind waait straks door café Het Wapen van Friesland in Sint Nicolaasga. Johan Galama (37) en Rudi Postma (28) nemen het stokje over van Martin en Agatha Absen. De jonge Sint Nyksters hebben elkaar in een horeca-ambitie gevonden en zitten vol ideeën over de toekomst. ,,We geane in saaklik houlik temjitte.”

Lees meer: Wapen: ,,Nij en dochs fertroud"

,,Grut brocht mei warber wêzen"

171222 Pieter Dijkstra boerderij TeroeleTEROELE – Pieter Dijkstra (74) woont al zijn hele leven in een karaktervolle boerderij tussen het Jiskenhúster Mar en het Prinses Margrietkanaal in Teroele. Ondanks de idyllische plek, een uithoek met vrij zicht over de uitgestrekte landerijen, leeft hij geen afgezonderd bestaan. Integendeel. Dijkstra is altijd onder de mensen, al leek een ernstige ziekte daar vorig jaar een eind aan te maken. ,,Ik tocht dat ik Teroele nea wer sjen soe, dus bin ik o sa tankber dat ik hjir sit en in soad wer dwaan kin.”

Lees meer: ,,Grut brocht mei warber wêzen"

,,Skiepherder is in dreambaan”

171222 Lars HoekstraSINT NICOLAASGA – Lars Hoekstra uit Sint Nicolaasga zocht een stage, die past bij zijn liefhebberij: het sleutelen aan motors, brommers en auto’s. Het liep anders. Uiteindelijk ging hij het veld in als schaapherder. Een nieuwe passie, mede door de vriendschap die hij heeft ontwikkeld met zijn border collie Dave.

Lees meer: ,,Skiepherder is in dreambaan”


Beste lezer van DeSintNykster.nl,

Fijn dat je onze berichten leest! Houd dit unieke nieuwsmedium in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl.

Ja, ik word Vriend!