Menu

Uit de oude doos - de âld feart

 

 

Kade 001De âld feart in Sint Nyk is begin jaren 60 gedempt en deze foto met het vrachtschip van familie de Jong is waarschijnlijk één van de laatste foto's waar de feart nog in bedrijf was. Waar eerder de oude zeilschepen nog vracht naar Sint Nyk brachten  werd met het vrachtschip tot de demping nog kolen naar kolenhandel van familie de Jong, dat aan de Kade was gevestigd,  gebracht.

Lees meer: Uit de oude doos - de âld feart

'Uit de oude doos ' zuivelfabriek

 

 

zuivelfabriek 1965Op de foto van omstreeks 1965 een stuke historie van Sint Nyk.  Prominent in het midden de zuivelfabriek en het oude klooster en bejaardenhuis.

Aan de bovenkant is de âld feart al gedempt en is de er een weg aangelegd naar het industrie terrein.  Rechts is de is de ijsfabriek van Age Postma  Aan de andere kant wordt druk gebouw aan het onderkomen van de duivenvereniging  Douwenocht . ook nog net zichtbaar een deel van de fabriekswoningen. Aan de bovenkant is nog de oude trambaan zichtbaar.  In 1969 reed hier voor het laatst de oud tram âld Sik van Heerenveen naar Lemmer.

(foto: Archief de Zakenman)

 

 

'Uit de oude doos' kaatsjubilea

kaastver Oorsprong jbileum 1990Tijdens de jaarvergadering van kaatsvereniging de Oorsprong in 1990  kwam Jan Kuipers namens  de kaatsbond naar Sint Nyk om Siepie de Boer en Freddy Veltman de kaatsspeld op te spelden voor hun inzet voor de kaatssport.  Beide hebben  zich erg verdienstelijk hebben gemaakt voor de Sint Nykster kaatsvereniging zowel als bestuurslid en op het kaatsveld.

Familie en de Sint Nykster gemeenschap  een enorme klap te verwerken  toen Siepie de Boer in de zomer van 1993  bij een ernstig verkeersongeluk bij Haskerdijken om het leven kwam. Bij het ongeluk kwam ook zijn collega Rinse Jonkman om het leven en werd Piet Langius ernstig gewond.

(Foto: Archief De Zakenman)

 

 

'Uit de oude doos' Tennisdames

Tennis damesOp een foto uit het archief vonden we dit keer het damesteam van de tennisverniging de Greensetters uit Sint Nyk. De foto is genomen op de oude locatie bij de sporthal. De Greensetters is opgericht in 1975. Helaas hebben we in het archief geen datum bijgeschreven maar het zal 1978 of 1979 zijn geweest. 

Op de foto achter: Coby Bax en Tinie Zonderland en op de voorgrond Gelske Elzinga en Wiepie Koopmans.

Heeft u ook een oude foto voor de oude doos dan graag sturen naar  .  Digitale foto wel in groot bestand . Heeft u nog een originele foto dan scannen wij die voor u.

'Uit de oude doos' Jaring de Wolff

 

Fam. de Wolff

In de oude doos dit keer een familiefoto van  Jaring en Rie de Wollf met  hun vier van hun vijf kinderen. De foto is uit de periode van de Kerkstraat waar de familie de Wolff hun winkel is stoffen en gordijnen en aanverwante artikelen hadden.  .

Jaring de Wolff is  ooit begonnen met de bakfiets en een kleine winkel op de Lemmerweg.  Later verhuisde hij naar de Kerkstraat ( huidige chinees)  waarbij de winkel diverse keren werd verbouwd.  Na de  winkel op de Kerkstraat werd een pand overgenomen van Atomica  op de Kade en werd uitgebreid met meubels. Nadat het ook daar uit zijn jasje  weer was gegroeid is er op het industrieterrein  een grote meubelzaak gebouwd waar Jan en Theo inmiddels al weer een aantal jaren de scepter zwaaien

Het familie kiekje is in 1961 of 1962 gemaakt in de achtertuin van de familie de Wolff

Op de foto:  Theo vellig in de handen van vader Jaring. Op de voorgrond Marja,.  bij moeder op de schoot zit Toosje en links Jan.

 Beste lezer van DeSintNykster.nl,

Fijn dat je onze berichten leest! Houd dit unieke nieuwsmedium in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl.

Ja, ik word Vriend!