Menu

zoeken

Lege stoelen en tafeltjes

150723 Kinderen klaslokaal schoolSINT NICOLAASGA – De krimp op het platteland zet de komende jaren door. Dat blijkt ook uit de prognoses voor het aantal basisschoolleerlingen in De Fryske Marren. Verwacht wordt dat de scholen in de gemeente op termijn duizend minder leerlingen hebben. Wat betekent dat voor de dorpen?

Lees meer: Lege stoelen en tafeltjes

,,By de pinken troch muzyk”

150813 Klaas Schreur Excelsior fotoOLDEOUWER – ,,Excelsior hat in diel fan myn libben west.” Met veel genoegen kijkt Klaas Schreur (84) uit Oldeouwer terug op zijn tijd bij de muziekvereniging uit Ouwsterhaule, die dit jaar het zeventig jarig bestaan viert. Schreur heeft de oprichting meegemaakt en is 65 jaar muzikant geweest. Nog altijd is hij trouwe bezoeker van de concerten en optredens. ,,In hecht orkest dat útdaging siket”.

Lees meer: ,,By de pinken troch muzyk”

Dreame fan IFKS op Langwar

150723 Romano Straatman variantLANGWEER – Het water trekt. Romano Straatman uit Langweer is niet alleen groot liefhebber van skûtsjesilen, hij heeft inmiddels ook ervaring opgedaan als matroos op een binnenvaartschip. ,,De frijheid op it wetter befalt my. Boppedat is der altiten wol wurk op in skip.”

Lees meer: Dreame fan IFKS op Langwar

Monnikenwerk in kerk

15060457 Gewelven kerk SintNyk 500SINT NICOLAASGA – Scheuren in de voegen en aantasting door zout aan het metselwerk in de rooms-katholieke kerk van Sint Nicolaasga worden aangepakt door Arnold Gras van Kramer's Bouwbedrijf. Een uiterst nauwkeurig werkje, omdat de monumentale uitstraling niet mag worden aangetast. ,, Unmooglik om in eintiid oan dit wurk te keppeljen.”

Lees meer: Monnikenwerk in kerk

Minicamping in zomer goed vol

150709 Anja en Marten Rijpkema minicamping FrieslandLANGWEER – ,,Minsken moatte harren wolkom fiele.” Gastvrijheid is het sleutelwoord voor Anja Rijpkema van Minicamping Friesland. De kampeerplaatsen liggen aan de rand van Langweer. ,,It moaie útsicht oer de landerijen en in unyk plakje oan it wetter is foar ús gasten in reden om wer werom te kommen.”

Lees meer: Minicamping in zomer goed vol


Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!