Menu

NAVO-kids zingen met shantykoor

Headammers zingen met Navo kids NeptunusIDSKENHUIZEN - Leerlingen van de internationale school Afnorth uit Brunssum kregen woensdagavond tijdens hun zeilkamp in Idskenhuizen bezoek van shantykoor De Headammers. De klas zit vol kinderen van de NAVO-militairen uit de hele wereld. 

Het muzikale bezoek van De Headammers vond al voor de derde of vierde keer plaats. Het idee ontstond in gesprek tussen de begeleiders van de school en koorlid Jacob Jellesma, die namens Jellesma VersTriade maaltijden voor het zeilkamp verzorgde.

De leerlingen, die ook zelf meezingen met de leden van het shantykoor, zijn over het algemeen erg enthousiast over deze 'muzikale intermezzo' van het kamp.

Headammers zingen met Navo kids

De Headammers zingen voor NAVO-kinderen (Foto: De Zakenman)

Woonvorm uitbreiding Doniahiem

Uitbreiding Doniahiem Sint NicolaasgaSINT NICOLAASGA - Zorgcentrum Doniahiem in Sint Nicolaasga wordt uitgebreid met een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen. Hof en Hiem maakt een tiende deel van de appartementen daar voor geschikt en bovendien wordt er circa zeventig vierkante meter nieuwbouw gepleegd. Daar moet een 'huiskamer' worden gerealiseerd.

Volgens locatiemanager Klaas Oppedijk van Doniahiem is de uitbreiding bedoeld om inwoners van Sint Nicolaasga zoveel mogelijk in eigen dorp te laten wonen. ,,Mensen die normaal gesproken bijvoorbeeld naar De Flecke in Joure zouden gaan, kunnen nu hier blijven wonen." Bovendien is er sprake van behoud van werkgelegenheid. ,,We spelen in op veranderingen in de zorg. Een deel van onze capaciteit gaat naar de kleinschalige woonvorm. Een aantal personeelsleden gaat dus zich bezighouden met deze intensievere vorm van zorgverlening." Of de stap ook banen gaat opleveren is nog niet duidelijk.

Het ontwerpvoorstel van Zijlstra Architecten uit Bakhuizen heeft een positief welstandsadvies gekregen. De details van de uitbreiding worden in een later stadium bekend gemaakt. Zo wordt de plek waar de uitbreiding is gepland in eerste instantie met cliënten en de cliëntenraad besproken. Desalniettemin hoopt Oppedijk dat er dit jaar nog kan worden gestart met de bouw.

(Afbeelding: Zijlstra Architecten)

'Manljudream fol tafallichheden'

De Hooidammen paintballSINT NICOLAASGA – ,,It is wol in bytsje in manlju's dream dy't útkommen is”. Gurbe Visser geniet iedere dag van zijn werk. Zijn onderneming De Hooidammen Outdoor is per toeval begonnen met een forelvijver en op dezelfde manier uitgebreid met paintballen. Inmiddels verhuurt Visser ook ploffende Vespa bromfiets en staat er een koffie-automaat bij boer Berend van der Bosch tussen Idskenhuizen en Spannenburg. ,,Je besykje ris wat.”

Lees het complete verhaal in De Zakenman nummer 11 van aankomend weekend 

'Plek sportcomplex ondergeschikt'

VoetbalrenadoVVISINT NICOLAASGA - Met een brief aan de gemeenteraad is benadrukt dat de betrokken partijen op één lijn liggen over de komst van een sportcomplex voor de voetbalclubs VVI en Renado. Plaatselijk Belang Idskenhuizen zorgde voor flinke verwarring door te stellen dat zij een nieuwe accommodate binnen het eigen dorp wil houden. De indruk ontstond dat er onderling onenigheid is over de plek waar het complex moet komen.

Voorzitter Jeltje Steneker van dorpsbelang Sint Nicolaasga las de brief woensdagavond voor bij de raadsvergadering van de gemeente De Friese Meren om het ontstane beeld recht te zetten. In het schrijven wordt gesteld dat de partijen om tafel hebben gezeten om tot consensus te komen. ,,De samenwerking moet verdergaan. Een nieuw sportcomplex is belangrijk. Waar dat komt is op dit moment ondergeschikt. Jeugd wordt met een nieuw complex voor de verenigingen behouden en het ontlast de clubs om grote investeringen te doen in de verouderde complexen."

De voetbalclubs, de jeugdcombinatie en de dorpsbelangen willen voor het einde van 2015 een plan presenteren dat verder invulling geeft aan de komst van een nieuw sportcomplex voor Idskenhuizen en Sint Nicolaasga. 

De raad nam woensdagavond het beleidsstuk voor de buitensportaccommodaties aan. Het sportcomplex maakt daar onderdeel van uit als één van de vijf 'knelpunten'.

Lees ook: 
Politiek praat over sportcomplex
Dorpen oneens over sportcomplex

(Archieffoto: De Zakenman)

Politie houdt dieseldief aan

PolitieAgentSINT NICOLAASGA - Een 51-jarige man uit Sint Nicolaasga is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden op verdenking van diefstal van diesel.

Surveillerende agenten zagen de man op de Molewei rijden. Ze hielden hem staande voor een controle. Al snel werd duidelijk dat de Sint Nykster twaalf jerrycans met diesel in zijn auto had staan. Bovendien troffen de agenten een slang aan, wat wijst op de diefstal van diesel. 

De auto, inclusief de jerrycans en de slang, zijn in beslag genomen voor onderzoek. De man is aangehouden. 

(Archieffoto: Persbureau Noordoost)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!