Menu

zoeken

231106 SintNyk KPJ bestuur 2023 1000Het bestuur van de Katholieke PlattelandsJongeren in Sint Nicolaasga anno 2023: boven van links naar rechts Germ Wijnja, Wessel Stegenga, Menno Hartlief, Hidde Zijlstra, Teake Jonkman, Frits de Jong (Ledenadministratie) en Niels Postma. Vooraan Frida Bouma (vice-voorzitter), Ingrid Altenburg, Sjoukje Visser (voorzitter), Linda Ligthart, Carin Kramer (penningmeester) (Foto KPJ Sint Nyk)De Katholieke Plattelandsjongeren Sint Nicolaasga, beter bekend als KPJ Sint Nyk, viert op vrijdag 24 en zaterdag 25 november 2023 het honderdjarig jubileum. “Een prachtige en belangrijke mijlpaal voor zowel het dorp als de organisatie”, vertelt huidig bestuurslid Carin Kramer, “Dat de jongerenorganisatie al zo lang stand houdt in Sint Nicolaasga is te danken aan de inzet van de inwoners en de vele bestuursleden die de KPJ heeft gehad. Een groots feest brengt oud-bestuursleden weer samen.”

Het is woensdag 15 november 2023 precies 100 jaar geleden dat KPJ Sint Nyk werd opgericht. De organisatie begon in 1923 onder de naam Jonge Boeren en Tuinders Bond (JBTB). In die tijd konden alleen boerenzonen, -knechten en land- en zuivelarbeiders lid worden. De nieuwe vereniging organiseerde voornamelijk land- en tuinbouwcursussen, die uitsluitend voor mannen toegankelijk waren. Na 35 jaar – in 1958 - werd de Jonge Boerinnenbond opgericht. In 1965 werden beide bonden tot de huidige KPJ samengevoegd.

De KPJ bood lange tijd de gelegenheid voor mensen om in teamverband te sporten. Het netwerk van de KPJ bracht jongeren uit verschillende dorpen samen. De overkoepelende bond organiseerde diverse sportieve evenementen, waaronder volleybalwedstrijden, verspringen en balgooi-wedstrijden. De Sint Nyksters behaalden jaarlijks talloze prijzen en ze bleken ook getalenteerd in zang en toneel. Op landelijke creatieve avonden won de KPJ Sint Nyk vaak de hoofdprijs.

Zonder bestuur geen KPJ
Carin Kramer is sinds 2018 actief als bestuurslid bij de KPJ en doet dit al die jaren al met veel plezier. “De KPJ Sint Nyk zorgt voor saamhorigheid, ontwikkeling en vooral voor heel veel gezelligheid onder de Sint Nykster jongeren. Om dit te behouden heb je een sterk verbonden bestuur nodig. In die honderd jaar hebben al die besturen gezorgd dat de KPJ een grote naam in het dorp en de omgeving heeft.’’

Het bestuur wordt gevormd door jongeren uit Sint Nicolaasga en omgeving. ,,Iedereen is erg bij het dorp betrokken. Vaak zie je dat de ouders van huidige bestuursleden ooit oud bestuurslid of KPJ-lid zijn geweest. Op die manier wordt het stokje weer aan de volgende generatie doorgegeven”, aldus penningmeester Carin Kamer.

Reünie
Met de organisatie van een reünie wil het KPJ-bestuur alle oud-bestuursleden in het zonnetje zetten. Op vrijdagavond 24 november zijn ze welkom in jeugdsociëteit De Wissel in Sint Nicolaasga. Met een speciaal samengesteld jubileumboek en een fototentoonstelling kunnen de reünisten herinneringen ophalen en oude verhalen delen.

Feest voor het hele dorp
Niet alleen de voormalige bestuursleden worden in het zonnetje gezet. Volgens Carin Kramer is het lange bestaan van de KPJ Sint Nyk mede te danken aan het dorp zelf. “Het dorp zelf is het geheim van wat waarschijnlijk achter het langdurige succes schuilt.” Ook de betrokkenheid van zowel bestuursleden als KPJ-leden speelt een cruciale rol. “Bij alle evenementen kan de KPJ steevast op een grote opkomst rekenen. Daarom wordt het hele dorp getrakteerd op een groots feest ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van KPJ.”

Op zaterdag 25 november 2023 neemt KPJ Sint Nyk het hele dorp mee op een reis door de geschiedenis en het heden van de organisatie. 's Middags worden op diverse locaties activiteiten georganiseerd, die met zowel vroegere als huidige activiteiten van KPJ verband houden. Het jaarlijkse beachvolleybal vindt die dag plaats en ook de Creatieve Dag keert eenmalig terug, op een manier zoals die in de herinneringen van oud-leden staat. Tijdens het evenement stonden toneelspelen en improvisatie vaak centraal. ,,De Sint Nyksters kunnen straks hun creatieve talenten weer laten zien.”

De feestelijke dag zal worden afgesloten met muziek en gezelligheid in het Zalencentrum, de plek die bij oud-KPJ-leden beter bekend staat als het Parochiehuis. Later in de middag is er gelegenheid om met iedereen na te praten, terwijl zanger Sipke de Boer op de achtergrond voor sfeermuziek zorgt. Aan het begin van de avond wordt er voor lekker eten gezorgd en wordt er gezamenlijk geproost om het jubileum te vieren. De avond wordt feestelijk afgesloten met optredens van de band LEAD en DJ Dennie. “Het belooft een groots feest te worden” aldus Carin Kramer, ,,maar daar staat KPJ Sint Nyk bekend om.”

Het bestuur van de KPJ Sint Nyk 1998 tijdens het 75-jarig bestaan. Van links naar rechts Ylona Oosting, Lydia Steneker, Marike Knoop, Niek van der Werf, Betty Groen, Anja van der Leest, Folkert Zijlstra, Magda Haanstra, Yme Nota, Sieta van der Kamp, Bernard Leenstra, Arnold Faber en Piet van der Wey. (Bron: ‘75 jaar KPJ Sint Nicolaasga’).

 

Het bestuur van de KPJ Sint Nyk in 1993 voor het voormalige tramstation in Sint Nyk, het onderkomen van de jongerenverenigingen1993 KPJ Bestuur 1993 1000

 

Een gelegenheidsteam tijdens het KPJ-volleybaltoernooi in 1982. Een aantal van de toen jonge spelers zou uitgroeien tot verdienstelijke volleyballers van SNVV. (bron: KPJ)231106 SintNyk KPJ volleybaltoernooi 1982 1000

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!