Menu

zoeken

2021 kruispunt HuisterheideSINT NICOLAASGA – De herinrichting van driesprong Huisterheide is een stap dichterbij. Gemeente De Fryske Marren houdt op 25 januari een digitale inspraakavond. Direct omwonenden en andere betrokkenen kunnen deze avond vragen stellen.

Het ontwerp van Huisterheide ligt vanaf 17 januari vier weken ter inzage. Vanaf aanstaande maandag zijn de plannen zowel digitaal via de website en op het gemeentehuis (Herema State 1) in Joure in te zien.

Het nieuwe ontwerp van de driesprong had in het voorjaar van 2020 klaar moeten zijn. Het plan voor aanpassing van de driesprong Huisterheide-Langwarderdyk is vertraagd omdat er te weinig geld beschikbaar was. Gemeente De Fryske Marren begrootte het project in 2017 op 400.000 euro. Uiteindelijk bleek dat maar de helft van het geld voorhanden was. De ontbrekende middelen moeten nu intern worden gevonden. Voorgesteld wordt de raad te vragen een extra krediet beschikbaar te stellen van afgerond € 76.000 bij de voorjaarsrapportage 2022. Daarnaast kan er werk aan het onderhoud gecombineerd worden de herinrichting.

Lees ook: 'Schrap bezuiniging Huisterheide' en Meer geld nodig voor aanpassing driesprong

(Foto: De Zakenman)
(Kaartje: gemeente De Fryske Marren)

Kruispunt Huisterheide

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!