Menu

181107 Oude De ZakenmanSINT NICOLAASGA – Tientallen particulieren hebben zich in twee weken tijd aangemeld als ‘Vriend van De Zakenman en DeSintNykster.nl’. Met die stap steunen ze metet een geldelijke bijdrage het behoud van beide media. Opvallend is ook dat een drietal verenigingen donateur zijn geworden. ,,Ek as klubs moatte we de skouders der ûnder sette.”

Hengelsportvereniging Ons Genoegen, Hobbywerkplaats en Creatheek Sint Nyk en het Interkerkelijk Koor Langweer hebben zich inmiddels als donateur aangemeld. ,,Eins is it hiel simpel. Yn in doarp ha wy elkoar nedich. As wy wat oan ús leden of oan de jeugd yn Sint Nyk kenber meitse wolle dan brúke we De Zakenman. No it medium yn swier waar komt, is it oan ús om wat werom te dwaan”, legt secretaris Theo de Vries van HSV Ons Genoegen uit Sint Nicolaasga uit. De vereniging heeft tweehonderd leden. Het bestuur hoefde niet lang over de geldelijke bijdrage te vergaderen. ,,Sa as ús binne der in soad klubs yn Sint Nyk en omjouwing. Mei inoar moat it doch slagje om De Zakenman besteansrjocht te jaan?”.

Ook secretaris Els Theel van Interkerkelijk Koor Langweer denkt er zo over. ,,Langweer is een klein dorp, met zo’n duizend inwoners. Zij lezen allemaal De Zakenman of DeSintNykster.nl. Voor ons koor zijn het interessante media om informatie over bijvoorbeeld onze concerten te delen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Wij zijn er ontzettend blij mee dat wij in De Zakenman mooie berichten krijgen, het zou enorm zonde zijn als dat ophoudt te bestaan.” Theel leest De Zakenman altijd graag. ,,Het is nieuws dat enorm dichtbij ons staat. Wij willen dat graag graag behouden. Dat geldt voor ons als vereniging, maar ook voor onze leden. Daar ben ik van overtuigd.”

HobbyWerkPlaats en Creatheek Sint Nicolaasga heeft zich twee jaar geleden al als ‘Vriend van’ aangemeld. ,,We ha in lokaal medium as De Zakenman ek nedich as wy ús wurk en aktiviteiten ûnder de oandacht bringe wolle. It is fansels ek in stikje eigen belang. It is eins de ienige mooglikheid om in iepen dei of in wurksjop by de minksen kenber te meitsjen. De Zakenman stiet dochs hiel tichtby”, legt voorzitter Jan Buitenga uit, ,,We binne freon wurden omdat wy der ek wichtich fine dat it medium bestean bliuwt. Wy as HobbyWerkPlaats en Creatheek hearre eins ek by de folklore fanôf pagina twa yn De Zakenman. Nei it momint dat ús doarpsblêd op de matte falt, sjogge we eltse fjiertsjin dagen wer út. Hielendal as der ek nijs fan ús tusken sit. Dan binne jo ekstra nijsgjirrich om te sjen wat de redaksje der dizze kear wer fan makke hat.”

Zonder dat er actief langs de deuren is gegaan, zien veel mensen het belang in van het behoud van De Zakenman. Twee weken geleden werd bekend dat het dorpsblad aan het einde van het jaar in principe stopt met verschijnen. Door tanende advertentie-inkomsten staat het bestaansrecht onder druk. Inmiddels is er een brief naar de ondernemers van Sint Nicolaasga en Langweer verstuurd. Veel mensen hebben zich aangemeld als ‘Vriend van De Zakenman en DeSintNykster.nl’. Ook zijn er al een aantal sympathisanten, die zich bij de ‘Club van Honderd’ hebben gevoerd. Zij geven aan met een groter bedrag een structurele bijdrage te willen leveren. ,,We binne o sa bliid mei de beweging dy’t yn gang setten is. We binne der noch lang net, mar it docht no wol al foarsichtich bliken dat de minsken ús dorpsblêd behâlde wolle”, geeft redacteur Harry Nota aan.

Lees ook: Reddingsactie De Zakenman

Meld je aan als “Vriend” op de website www.desintnykster.nl/word-vriend-van of via de bon in De Zakenman.

Meer informatie over adverteren op www.desintnykster.nl/adverteren Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!