Menu

zoeken

corona 2020 2SINT NICOLAASGA – De uitbraak van het coronavirus ontwricht ook samenleving in de dorpen rond Sint Nyk en Langweer.  De Zakenman maakte een verhaal over de gevolgen. Vandaag deel drie van de drie.

De bewoners van de zorginstelling Maeykehiem in onder andere Sint Nicolaasga en Langweer merken ook dat de situatie iets anders is. Veel cliënten van Maeykehiem hebben een kwetsbare gezondheid. Om ziekte te voorkomen kruisen de groepen niet met elkaar, werkt personeel zoveel mogelijk op dezelfde groep en is er minder bezoek. Mensen die thuis kunnen werken, doen dat.

De verwanten van de cliënten zijn volgens bestuurder Trijn van der Meulen creatief in het zoeken naar contact. ,,Se brûke byfoarbield Skype om mei de bern te prate”, vertelt ze vanuit huis, ,,De âlders en begelieders binne harren bewust fan’e risiko’s. Se komme net samar mear del.”

Het personeel zet ondertussen de schouders eronder. De zorginstelling krijgt daarvoor veel complimenten. ,,De meiwurkers wurde yn dizze tiden op hannen droegen. Dat jout echt enerzjy. Minksen yn’e soarch hoechst net te freegjen: dy stiene altyd klear. Wy beskermje de kwetsberen yn’e maatskippij, sadat se net siik wurde. Oant no ta giet dat hiel goed, mar hoe it oer in wike is, wit ik net. We witte net hoe dat it him ûntwikkelt. It is no saak om om elkoar te tinken.”

Geen bezoek
Zorggroep Hof en Hiem sluit tot en met 10 april de deuren voor buitenstaanders. Bewoners van woonzorgcentrum Doniahiem en kleinschalig wonen Us Hiem moeten het tot die tijd zonder bezoek stellen. Alleen mensen die een noodzakelijke reden hebben, mogen de instellingen binnenstappen. Mocht onder bepaalde uitzonderlijke omstandigheden worden besloten dat bezoek toegelaten wordt, dan gebeurt dit onder strikte hygiënemaatregelen.corona 2020 3

Velden gesloten
Alle sportcomplexeen zijn gesloten: voetbalclubs, tennisverenigingen, ze hebben allemaal het hek op slot gedraaid. De spelers van Voetbalvereniging Renado in Sint Nicolaasga zitten voorlopig thuis. De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond heeft alle trainingen en wedstrijden in ieder geval tot 6 april afgelast. Voorzitter Guus Bax van van Renado vraagt zich af hoe het met de rest van het seizoen komt. ,,Is dit de eindstân? Komme der noch wedstriden? We witte it net.” De velden van de vereniging zijn tot die tijd gesloten, maar blijken intussen een populaire hangplek voor de jeugd die niet naar school gaat en een balletje wil trappen. Vrijwilligers patrouilleren regelmatig. ,,Wy binne gjin plysje, mar it mei gewoan net. Ofrûne wykein wie der in ploech fan fyftjin man. Dat kin fansels net. We stjoere se fuort. We moatte foarkomme dat se byinoar sitte.”

De voetbalvereniging in Sint Nicolaasga, Idskenhuizen en Langweer missen nu de inkomsten uit de voetbalkantine. ,,Gelokkich hawwe wol wat fet op’e bonken om dit op te fange. Elkenien makket no in pas op’e pleats. It is oars as oars en we moatte it er mar mei dwaan.” Of het voetbalseizoen nog wordt afgemaakt, betwijfelt de voorzitter. Hij schat de kansen fifty-fifty. ,,Ik hoopje it wol. Ik bin hiel benijd hoe oft it komt.”

Scholieren aan het werk
Bij Jumbo Altenburg in Sint Nicolaasga houden ze het hoofd koel. In het eerste weekend van de coronamaatregelen werd ook in Sint Nyk flink gehamsterd. Rijst, macaroni, ontsmettingsmiddel en wc-papier waren niet aan te slepen. ,,Dat wie allinnich de earste twa dagen sa”, zegt eigenaar Jan Altenburg, ,,Moandei wie it alwer rêstiger. Westerse tâstônnen ha wy hjir net hân.”

Dankzij het sluiten van de scholen heeft de supermarkt voldoende personeel tot zijn beschikking. De bezorgers hebben het razend druk. De supermarkt heeft iedere dag twee bezorgmomenten met elke negen bestellingen. Beide momenten zitten bijna iedere dag vol. ,,We besoargje oant de doar ta. De pinautomaat wêr’t de bestelling mei ôfrekkene wurdt, kriget nei elk gebrûk een skjinmakbeurt. Yn’e winkel besykje wy foldwaande ôfstân fan’e klanten te hâlden. De minsken kinne sels de winkelweinen ûntsmette mei doekjes dy’t oan it begjin fan’e winkel lizze.” Altenbrug doet een beroep op de lokale gemeenschap om de oudere en zwakkeren te helpen. Hij ziet graag dat vrijwilligers boodschappen voor hen doen. ,,It soe moai wêze as minsken út it doarp inoar helpe. Dat is ek goed foar de sosjale kontrole. We moatte in bytsje om elkoar tinke.”

corona 2020 6Afgelaste evenementen
Het Bregepop Festival in Scharsterbrug op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 april gaat dit jaar vanwege het coronavirus niet door. Pastoor Nota zou op 22 maart afscheid van de parochie nemen. Die bijeenkomst is uitgesteld. De Himmeldei op 21 en 22 maart van basisschool De Paedwizer in Sint Nicolaasga gaat niet door. De Open dag van tennisvereniging de Green Setters en het Buurten- en BedrijvenVolleybaltoernooi van SNVV in Sint Nicolaasga op 22 maart zijn afgelast. Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga zou op 28 maart het 100-jarig jubileum vieren. Dit is uitgesteld.

Sport staat stil
De Sint Nykster sportschool GymPlaza heeft haar deuren gesloten. Binnen sporten is tot nadere order niet mogelijk. Buiten sporten, zoals Bootcamp, op de reguliere avonden gaat in kleine groepen wel door. Fysiotherapie wordt in noodgevallen wel gegeven. Alle trainingen en wedstrijden van schaatsvereniging STD, VV Renado, VV Langweer en van badmintonvereniging de Plûmkejeiers uit Sint Nicolaasga zijn tot nader order opgeschort.

Vergaderingen
Activiteiten van Dorpshuis De Stjelp Idskenhuizen, de kerkdiensten, activiteiten van Jeugdspoar Sint Nyk, vergaderingen Plaatselijk Belangen van Tjerkgaast en Idskenhuizen, de vieringen in zowel de H. Nicolaaskerkkerk als in de kapel van Doniahiem gaan niet door. Het Sociaal Café in Sint Nicolaasga is gesloten. Het Mantelzorgcafé in De Seishoek in Sint Nicolaasga is naar woensdag 18 mei verplaatst.

Lees ook: Deel 1: ,,It fielt in bytsje as mei de mkz-krisis"  en deel 3: ,,It is no saak om om elkoar te tinken"

(Foto's: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!