Menu

zoeken

171027 Basisschool De PaedwizerSINT NICOLAASGA – Het artikel over de vertraging van de nieuwbouw van de scholen in Sint Nicolaasga leverde veel reacties op. De redactie kreeg verschillende aanvullingen op het verhaal.

Gemeente De Fryske Marren meldt dat er eind vorig jaar inderdaad enige vrees ontstond voor een vertraging in de totstandkoming van een nieuwe sportaccommodatie. Het vertragingsrisico is verwoord in gemeentelijke documenten die behoren bij de jaarrekening 2021 van De Fryske Marren. ,,De jaarrekening is een half jaar geleden opgesteld. Gemeente de Fryske Marren, Plaatselijk Belang Sint Nyk, (sport)verenigingen en schoolbesturen hebben sinds die tijd een aantal belangrijke stappen gezet in de planvorming van een nieuwe sportaccommodatie en de herontwikkeling van de huidige sportvelden van VV Renado waar woningen en het schoolgebouw worden gebouwd.”

Voordat de scholen en de woningen kunnen worden gebouwd, moeten eerst de bestemmingsplannen door de gemeenteraad worden aangepast. Gemeente De Fryske Marren verwacht dat deze stap volgend jaar wordt genomen.

Gemeente De Fryske Marren wil dit jaar beide planvormingstrajecten met de inwoners van Sint Nicolaasga delen.

Lees ook: 

Nieuwbouw school Sint Nyk gepland voor 2022 

Scholen willen nieuwbouw

(Foto: archief De Zakenman)

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!