Menu

zoeken

190702 Siebren Reijenga Ylona Veenje BoerewilleSINT NICOLAASGA – Zorgboerderij Boerewille op de Noed in Sint Nicolaasga viert op zaterdag 18 september feest. Het is dan vijf jaar geleden dat Siebren Reijenga (30) en Ylona Veenje (30) eigenaar van de zorgboerderij en het Hooitel werden. Naast het jubileum viert het ondernemerspaar nog een feestje. ,,Wy binne beide tritich wurden dit jier. Dit is it momint om it te fieren.”

Op de boerderij lopen twee honden, twee paarden, twee pony’s, zes geiten, een schaap, zes kippen, twee konijnen en zestig koeien rond. Naast de eigenaren Reijenga en Veenje heeft Boerewille twee medewerkers. Ook is de zorgboerderij een plek voor stagiaires. ,, Wy hawwe hjir hbo-studinten kreative therapie, hbo social work, mbo begelieding spesjale doelgroepen en mbo dierverzorging hân. Hjir kin ek alles, dat is it moaie.” De deelnemers komen voor een groot deel uit de directe omgeving zoals Sint Nyk, Langweer en Idskenhuizen. Anderen moeten wat verder reizen vanuit Nijemirdum of Joure. Als het nodig is dan zetten we twee chauffeurs in. Boerewille is ook een plek waar mensen vrijwilligerswerk kunnen doen. Helaas is eerder dit jaar de vaste vrijwilliger gestopt. ,,Wy hoopje nije frijwilligers entûsjast te meitsjen op de iepen dei.”

Het terrein is van top tot teen opgeknapt.Siebren Reijenga en Ylona Veenje hebben voor de medewerkers een vergader- en rustruimte in de voormalige Bêd en Brochje-kamers gerealiseerd. De oude gebouwen hadden achterstallig onderhoud. Onder andere het dak op de stal is vervangen, de kantine is verbouwd en in het oude Hooitel zijn nu de paardenboxen te vinden. ,,Ik merk dat in soad minsken Boerewille net kinne. It ‘Hooitel’ docht wol in belletje rinkelen”, zegt Ylona Veenje.

In vijf jaar tijd is er op Boerewille veel veranderd. Van de camping is vorig jaar afscheid genomen. De Bed en Brochje-kamers zijn tot vergader- en rustruimte omgebouwd, het appartement wordt in het hoogseizoen als vakantiewoning verhuurd. ,,Fiif jier lyn binne wy begûn mei ferskate aktiviteiten sa as de ferhier fan de ligboksestâl, opfok fan jongfee, ferhier fan it appartement, bêd en brochje, de kamping en de soarchbuorkerij”, vertelt Ylona Veenje, ,,Troch de jierren hinne groeide ús passy foar de soarchbuorkerij. Dit hat ús besluten dwaanom dêr fierder mei te gean.”

Eerder dit jaar is de inzet van Reijenga en Veenje met het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ beloond. Het keurmerk bestaat sinds 2002 en is het branchekeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg. De groepsgrootte in de accommodatie aan de Noed is gegroeid. Toch heeft het paar de kleinschaligheid behouden, mede door de dagbesteding van drie naar vijf dagen uit te breiden. ,,Wy wolle hiel graach elkenien mei in hulpfraach helpe kinne.”BOERWILLE

Veenje en Reijenga hebben de volgende uitbreiding al gepland. Volgend jaar moet een een eigen winkeltje op terrein verrijzen. ,,Wy wolle begjinne mei it ferkeapjen fan ferskate eigen makke produkten. Ek dit is in winsk fan in oantal dielnimmers.”

Veenje werkte tot drie jaar geleden als verpleegkundige in de revalidatie. ,,It begelieden fan minsken hie altyd al myn grutste ynteresse. Wy besykje mei ús eigen soarchbuorkerij de dielnimmers it gefoel te jaan dat se der ta dogge. Ik sis altyd dat eltsenien syn eigen libbensferhaal hat en dêr moatte je rekken mei hâlde. De hulpfraach fan de dielnimmer stiet foarop en by ús is in soad moochlijk.” Een aantal deelnemers hebben de droom om voor een publiek op te treden. Die droom laten Veenje en Reijenga nu uitkomen door een toneelstuk op te voeren. ,,Der is publiek en de dielnimmers kinne dwaan wat se altyd al graach woenen. Sa besykje we ús altyd troch te ontwikkeljen.”

De open dag is op zaterdag 18 september van 13.00 uur tot 17:00 uur. Het thema van de dag is Buorkje lykas eartiids. Adres: Noed 13A, 8521 NR in Sint Nicolaasga.

(Foto's: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!