Menu

zoeken

07012021 VVI renado menigspeiling 1SINT NICOLAASGA/IDSKENHUIZEN – Leden van de voetbalverenigingen  Renado en VVI hebben donderdagavond hun mening kunnen geven voor een gezamenlijk sportpark. VVI-voorzitter Christiaan Doorn en Renado-voorzitter Frank Bouwhuis hadden vooraf een videopresentatie opgenomen welke gelijktijdig aan de stemgerechtigde leden werd getoond. Een overgroot deel van de leden van beide verenigingen is positief. Daarmee is er een breed draagvlak voor de samenwerking en uitwerking van de plannen voor een gezamenlijk sportpark.

Centraal is het vertrekpunt met de toekomst van het lokale voetbal en dan vooral kijkend naar de jeugd. Verschillende scenario’s zijn bekeken en doorgenomen in diverse vergaderingen. (Hierbij waren aanwezig: Renado, VVI, Plaatselijk Belang Sint Nyk en Idskenhuizen en in goede banen geleid door een medewerker van Partoer in  opdracht van gemeente De Fryske Marren)

Hieronder staan alle aspecten die zijn meegenomen om de scenario’s door te nemen zo is vooraf al de nodige zaken onderzocht zoals: Omgevingsfactoren/aspecten

– Planologie
– Verkeersbereikbaarheid
– Grondsamenstelling
– Calamiteiten
- Ecologie gebiedsbescherming 
- Maatschappelijke uitvoerbaarheid
- Leefbaarheid Idskenhuizen  en 07012021 VVI renado menigspeiling 2Economische uitvoerbaarheid

Uitvoerig is ingegaan op het mogelijk vervolgproces nadat de besturen het mandaat van de leden krijgen en de vervolgstappen kunnen zetten.

- Indienen breed gedragen ideeën bij DFM voor de kadernota (februari 2021)

- Samenstellen werkgroepen vanuit beide verenigingen voor nadere uitwerking in samenwerking met DFM.

- Gesprekken belanghebbenden.

- Oplevering uitwerking gezamenlijk voetbalcomplex

- Voorleggen nadere uitwerking voetbalcomplex aan de leden

- Goedkeuring vragen aan de leden voor de uitwerking van het voetbalcomplex met daarbij behorende investering.

Kortom aldus beide voorzitters: Er komt dus een moment om het gehele uitgewerkte plan te beoordelen. Waarom zou je nee zeggen tegen het nader uitwerken van dit voorstel?

Voorafgaand konden leden schriftelijke vragen stellen. Vele vragen gingen over de toekomst en de zelfstandigheid van beide verenigingen. Ook over de termijn van realisatie is nog geen helderheid. Zodoende is op dit moment ook moeilijk in te schatten.

Ook over de beoogde locatie en de financiële gevolgen daarvan leidde tot een aantal vragen. Gemeente De Fryske Marren zal de voetbalvelden, nutsvoorzieningen en de infrastructuur rondom het park verzorgen. De opstal (kantine, kleedkamers etcetera) komt voor rekening van de beide voetbalclubs.

Of de beide basisscholen ook in de omgeving van het sportpark komen, is niet bekend bij de verenigingen. Hierin is de gemeente aanzet.

Over de bereikbaarheid vanuit Idskenhuizen ook een aantal vragen. De exacte routes worden later ingevuld. In ieder geval zullen fietsers vanuit Idskenhuizen via het Tsjerkeleane naar het sportpark komen.

De beide besturen sluiten af in hun bericht naar de leden. ,,Het is nu zaak om in goede samenwerking met alle betrokkenen het idee verder uit te werken en dan met een breed gedragen plan terug te komen bij de leden", aldus de beide voorzitters.

De besturen hebben inmiddels afgesproken een werkgroep te gaan vormen. Deze werkgroep zal zich, in samenspraak met alle betrokkenen, bezig houden met het ontwikkelen en uitwerken van een concreet plan, dat de basis moet vormen voor een nieuw, modern voetbalcomplex voor vv Renado, VVI en voor de jeugdafdeling RVLC. Naar verwachting zal de werkgroep dit plan eind 2021 aan de leden kunnen presenteren.

Lees ook Sporpark in de herkansing

(Foto's De Zakenman)

367aece6-a088-4d95-940a-b1b18952b2f1.png

. Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!