Menu

zoeken

04101253 450 Vermilion gaswinningBezwaren tegen het seismisch onderzoek van Vermilion Energy in onder andere Tjerkgaast kunnen tot 28 augustus 2020 hun zienswijze worden ingediend. Gemeente De Fryske Marren heeft de procedure opengesteld nu ze het van oorsprong Canadese bedrijf de vergunning daarvoor van rechtswege moet verlenen. De Raad van State heeft dat bepaald na een procedure, die was aangespannen door Vermilion.

Vermilion Energy deed vorig jaar al een aanvraag voor de speurtocht naar aardgas, maar De Fryske Marren nam die niet in behandeling. Reden was dat een vergunning werd aangevraagd voor locaties, waarvan bekend was dat de grondeigenaar geen toestemming voor seismisch onderzoek wilde geven. De Raad van State bepaalde evenwel anders. ,,Iedereen die door dit besluit benadeeld denkt te worden, mag nu bezwaar maken’’, aldus de gemeente.

Vermilion Energy, dat een kantoor in Harlingen heeft en op meerdere plaatsen in de provincie en het Noorden actief is, wil in twee gebieden seismisch onderzoek doen. Het gaat om de streek rond Hemelum en het voormalige Lemsterland, waarin ook de streek rond Tjerkgaast is opgenomen. Tijdens het seismisch onderzoek trekt Vermilion Energy met teams de landerijen in. Met geluidsgolven brengen de medewerkers de aardlagen tot zes kilometer diepte in kaart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kleine explosieven, die tot ontploffing worden gebracht. Met eventuele proefboringen kan de aanwezigheid van gas nader worden bepaald.

Foto: Noordoost.nl

Lees ook:

- De Fryske Marren: Seismisch onderzoek

- Staatscourant: de bekendmaking

Seismisch onderzoek Tjerkgaast

-  In geweer tegen gaswinning

Vroeg in actie tegen gaswinningHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!