Menu

zoeken

052020 STEVENSHOEK LANGWEER 1LANGWEER – Het terras op Stevenshoek in Langweer telt vanaf donderdag 25 juni honderd stoelen en vijftig tafels. De horecaondernemers uit het dorp bouwen het terras vanaf maandag gezamenlijk op.

Uitbater Jetze Heeres van het Wapen van Langweer is blij dat de plannen doorgaan. De gemeente heeft alle medewerking toegezegd. ,,De Buorren is te smel. De strjitte sels is trije meter yn’e breedte. Der kinne wy noait alle tafels en stuollen kwyt. Oardel meter ôfstân hâlde is op dat plak ûnmooglik.”

Heeres en zeven andere Langweerder ondernemers zagen in de Stevenshoek - pal aan de dorpshaven van Langweer een goede alternatieve locatie. Na verschillende gesprekken hadden de uitbaters de gemeente De Fryske Marren overtuigd. Dat werd ook tijd, aldus Heeres, want sinds de uitbraak van het coronavirus draait de horeca nauwelijks omzet.

Het terrein op de Stevenshoek wordt van alle benodigdheden voorzien. Zo is er een toiletwagen met vier plekken voor dames en vier plekken voor de heren, is er een vaste looproute en worden de tafels met schermen van elkaar gescheiden. Het pad tussen jachthaven en dorp blijft volgens Heeres goed bereikbaar.

Bezoekers hoeven niet te reserveren voor een plekje op het terras. Zij kunnen zich bij de ingang van het plein melden. Hier vindt het screeningsgesprek plaats en kunnen mensen hun handen ontsmetten. Mensen van een huishouden mogen bij elkaar zitten. Dat zorgt soms voor bijzondere taferelen. ,,Ik ha noait witten dat guon mannen safolle froulju ha. Oft it echt kloppet, meie de BOA’s útsykje. Dat is foar ús net mooglik. Minsken dogge frjemde dingen in dizze tiden. Wy hawwe it der mei te dwaan.”

(Foto: De Zakenman)

Lees ook: Terrassen op Stevenshoek LangweerHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!