Menu

190517 Fusie De Beuk De BregeSINT NICOLAASGA / SCHARSTERBRUG – De medezeggenschapsraden van openbare basisscholen De Brêge in Scharsterbrug en De Beuk in Sint Nicolaasga hebben ingestemd met een fusie. Afgelopen woensdag is er een overeenkomst getekend.

,,De scholen hebben veel overeenkomsten en daar waar verschillen waren hebben we dit in alle openheid kunnen bespreken en gefundeerde keuzes gemaakt”, geeft voorzitter Alle Mink van de medezeggenschapsraad van OBS De Brêge aan.

“De komende weken gaan we toewerken naar een goed afscheid van OBS De Beuk in het dorp”, aldus Clazina Hendriks namens de Sint Nykster school. ,,Dat is belangrijk. We hebben hiervoor diverse momenten gepland voor zowel oud-leerlingen en medewerkers als de huidige leerlingen en leerkrachten. En na de zomervakantie uiteraard een feestelijk begin. Vrijwel alle leerlingen gaan mee naar de nieuwe fusieschool.”

De fusieschool gaat verder onder de naam OBS De Brêge en telt na de fusie circa 85 leerlingen.

Lees ook: Mogelijke fusie De Beuk met De Brêge

(Foto: Gewoan Dwaan/Douwe Bijlsma)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!