Menu

190315 DoniahalSINT NICOLAASGA – Aan de Doniahal in Sint Nyk moet dit jaar nog noodzakelijk onderhoud worden gepleegd. Ondanks dat er ook gedacht wordt aan het bouwen van een compleet nieuwe sportvoorziening, kan het werk volgens gemeente De Fryske Marren niet uitgesteld worden.

Met name op het gebied van dakveiligheid is regelgeving aangescherpt. Ook heeft de gemeente te maken met aangescherpte eisen voor legionellapreventie aan de drinkwaterinstallaties. De werkzaamheden aan de Doniahal zijn daarom toegevoegd aan het ‘Onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2019’ waar een totaalbedrag van bijna 1,5 miljoen euro voor wordt vrijgemaakt.

Voor de Sint Nykster sporthal geldt dat er onder andere wat moet gebeuren met het treffen van veiligheidsvoorzieningen op het dak. Dit is noodzakelijk om inspecties en onderhoud aan het dak en de aanwezige installaties op een veilige manier uit te kunnen voeren. De onderhoudswerkzaamheden richten zich verder op het saneren van asbest dat aanwezig is in de gevels, het buitenschilderwerk en het aanpassen van de waterleidinginstallaties om legionallebesmetting te voorkomen.

De sporthal maakt een essentieel onderdeel uit van het Masterplan Sint Nyk. Als het aan de inwoners van Sint Nicolaasga ligt, komt er een nieuwe voorziening in de buurt van de andere sportaccommodaties. De locatie aan de Dobbeleane biedt dan mogelijk plek voor woningbouw. Omdat er over een eventuele sloop van de Doniahal nog geen besluit is gevallen en van nieuwbouw op de korte termijn geen sprake is, vindt het college van burgemeester en wethouders dat het noodzakelijk onderhoud niet kan worden uitgesteld.

(Foto's: De Zakenman)

Lees ook: ,,Yntegrale fyzje is kreft Masterplan"

190315 Doniahal binnenHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!