Menu

DeWisselSINT NICOLAASGA - Aan de overdracht van het voormalige stationsgebouw in Sint Nicolaasga aan stichting 'Pand De Wissel' kleeft voor de gemeente nog wel een risico. Interne adviseurs stellen namelijk dat de transactie niet aan wet- en regelgeving voldoet. Het college van burgemeester en wethouders vindt dit risico 'relevant', maar toch wordt de overdracht doorgezet. Bovendien wordt er een extra bedrag van 35.000 euro uit het zogenoemde kernenbudget voor uitbreiding, renovatie en verduurzaming beschikbaar gesteld. Dat staat in de toelichting van het besluit over de overdracht.

De kanttekeningen worden geplaatst door de adviseurs grondzaken van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling. Zij adviseren om het pand niet voor 80.000 euro, maar voor de taxatiewaarde van 87.000 euro van de hand te doen. De verkoop zou anders niet voldoen aan wet- en regelgeving. Er is namelijk sprake van een 'onrechtmatige transactie' als de verkoopprijs meer dan vijf procent van de taxatiewaarde afwijkt. Ook vrezen de adviseurs precedentwerking omdat er nog soortgelijke gebouwen op de lijst staan om te worden verkocht. 'Door het pand De Wissel voor een lagere prijs dan de taxatiewaarde te verkopen zal dit ook gevolgen hebben voor de aanstaande transacties. Een vraag hierbij kan zijn hoeveel korting van belangstellenden op de taxatieprijs van overig maatschappelijk vastgoed bij de gemeente kunnen krijgen', zo staat in de toelichting beschreven.

Het college van burgemeester en wethouders vindt de geschetste risico's relevant, maar stelt dat andere aspecten zwaarder wegen. Er wordt onder andere gewezen op toezeggingen van de gemeente. Als daar van af wordt geweken, komt haar geloofwaardigheid in het geding. Ook wordt als argument de bijzondere situatie gebruikt, waarin de gebruiker koper wordt en de bestemming niet wijzigt. Daarnaast wordt er gesproken over een groot commitment om het pand over te dragen, zowel bij het college als de gemeenteraad. 'Dat er een klein verschil is tussen de getaxeerde prijs en de verkoopprijs is een feit. Het afbreukrisico hiervan lijkt echter niet groot. De bestuurlijke intentie is duidelijk', schrijven burgemeester en wethouders in hun advies aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad stelde eerder een bedrag van 87.000 euro voor de overdacht beschikbaar. Dit wordt intern met het verkoopbedrag en de bijkomende kosten verrekend. Het bedrag van 35.000 euro uit het kernenbudget staat daar los van. Dit bedrag is voor de uitbreiding, renovatie en verduurzaming van het pand. Simon Romkes van Stichting 'Pand De Wissel' heeft voor de aanpak van het gebouw een een projectplan gemaakt.

De gemeente vindt dit bedrag gerechtvaardigd gezien de maatschappelijke waarde van De Wissel, dat een onderkomen is voor onder andere de drie jeugdverenigingen. Bovendien wordt het plan door het dorp gedragen. De Wissel hoopt door middel van subsidies voldoende middelen te kunnen krijgen om de uitbreiding en renovatie zelf ter hand te nemen. Daarbij doet zij niet alleen een beroep op de gemeente, maar ook op It IepenMienskipsfûns van de provincie en stichting Westermeer. Simon Romkes zelf is bereid een bedrag van tienduizend euro beschikbaar te stellen. Ook Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga wil met een bedrag van vijfduizend euro een bijdrage leveren in de kosten van het project.

Lees ook: 
De Wissel moet monument worden
Grote aanpak De Wissel in fasesHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!