Menu

12011655 Vliegtuig sporen condensJOURE / WOLVEGA - Wethouder Cor Trompetter van Weststellingwerf en Durk Durksz van De Fryske Marren hebben wederom gepleit voor uitstel van de uitbreiding van Lelystad Airport. In een overleg met minister Cora van Nieuwenhuizen hebben ze een eerder verstuurde brief verdedigd, waarin openstelling van het vliegveld pas kan plaatsvinden als de herinrichting van het luchtruim is geregeld. 

Beide gemeenten vrezen overlast die de geplande laagvliegroutes met zich meenemen. In ieder geval één aanvliegroute lijkt over gebied Tjerkgaast/Idskenhuizen/Langweer te gaan. Volgens de wethouders heeft de minister laten doorschemeren om de uitbreiding van de luchthaven per 1 april 2019 te openen en daarbij overlast proberen te voorkomen. De wethouders zijn er niet gerust op. ,,De minister heeft geen oog voor de vertrouwensbreuk”, stelt Cor Trompetter in een reactie aan, ,,Ze is zich onvoldoende bewust van de onvrede die het proces binnen de samenleving heeft veroorzaakt."

,,Wy wolle in sekuer proses en lústerje nei ús ynwenners", stelt Durk Durksz. ,,Wy wolle oerlêst foarkomme, en dat kin allinnich troch de iepenstelling út te stellen oant it loftrom opnij yndield is." De wethouders kregen naar verluidt bijval van andere bestuurders.

(Archieffoto: Noordoost.nl)

Lees ook: Gemeenten: ,,Stel Lelystad uit"Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!