Menu

DeWisselSINT NICOLAASGA - Wethouder Johannes van der Pal van gemeente De Fryske Marren heeft woensdagavond tijdens de raadsvergadering aangeven ,,mooglikheden te sjen om it jild foar De Wissel by inoar te harkjen." Hij gaf dat aan na vragen van CDA-raadslid Gerben Veenstra.

Van der Pal stelt dat ook het college het belangrijk vindt dat jeugdvoorziening voor Sint Nicolaasga behouden blijft. ,,Dat is ek de reden dat we in oerdracht mei sletten beurzen foarstelle." De jeugdclubs hebben in 2006 een huurcontract met de gemeente afgesloten. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor het onderhoud aan de buitenkant, de huurder voor de binnenkant. 

Vanwege bezuinigingen is onderhoud aan gemeentelijke panden tot het hoogste nood beperkt. Bij het voormalige stationsgebouw zijn er geen gevaarlijke situaties, maar er is wel sprake van achterstallig onderhoud. Kosten worden op ongeveer 114.000 euro geraamd. De jeugd hikt daar bij de overdracht flink tegenaan. Wethouder Van der Pal gaat op 13 december met de jeugdverenigingen in overleg, maar hij geeft aan wel financiële mogelijkheden te zien door bepaade fondsen en instanties aan te spreken. ,,Yn it minste gefal is der ek noch in mooglikheid om jild by de Kadernota oan te freegjen, as de rie dat wol." 

Lees ook: Aandacht overdracht De WisselHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!