Menu

zoeken

Twee doosjes goedkope sieraden.De Marktloads in Sint Nicolaasga begint met de inkoop van goud en zilver. Aanleiding is dat in de afgelopen tijd meerdere mensen aanklopten met sieraden of munten, die ze wilden inruilen voor contant geld. ,,It binne djoere tiden foar de minsken. Se wolle graach jild ha en leverje dan it guod yn dêr’t se fierder dochs neat mei dogge’’, vertelt Hendrik Boonstra van De Marktloads.

Grote aantallen verwacht De Marktloads niet, maar ,,minsken ha soms gjin idee fan wat se oan sulver en goud yn de hûs hawwe’’, vertelt Boonstra. Hij hanteert de dagprijzen. Een gram zilver bracht zaterdagmiddag zo’n 70 cent op. ,,As jo dan in kilo hawwe, dan smyt dat 700 euro op.’’ De prijs is afhankelijk van de dagkoers en de gehaltes zilver of bij goud het aantal karaat.

,,It goud en sulver dat wy ynkeapje, hâlde wy net yn hûs. Dat giet fuortendaliks troch nei de gruthannel’’, vertelt Boonstra, die met het ophalen van inboedels, de verkoop van tweedehands spullen en kastverhuur ook met enige regelmaat gouden en zilveren sieraden of munten tegenkomt.

Foto: Noordoost.nlHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!