De rooms-katholieke kerk in Sint Nicolaasga is 's avonds en 's nachts verlicht.FOTO: Alex J. de HaanHome-page: http://www.noordoost.nlE-mail: persbureau@noordoost.nl(c) Persbureau Noordoost/Heerenveentel: 0513-626999 fax: 0513-623253mobiel: 0654-727.557

230617 SintNyk gtft bakken met deukenDe omruil van 30.000 gft-containers in gemeente De Wolden brengt voor DVL Milieuservice in Sint Nicolaasga onverwacht extra drukte met zich mee. De nieuwe bakken zijn lichter uitgevoerd en lopen deuken op als ze worden geleegd. Het regent klachten bij de gemeente. Inwoners van De Wolden bellen ook met het Sint Nykster bedrijf, maar dat kan verder weinig doen. Het bedrijf ruilt de containers alleen om.

De klachten kwamen direct aan het begin van de omruilactie medio april. Momenteel bezorgt DVL Milieuservice de laatste van de dertigduizend containers bij de inwoners. ,,De minsken binne lang net allegearre bliid mei de nije konteners’’, vertelt een woordvoerder van DVL Milieuservice, ,,En dat is lang net altiten leuk foar ús meiwurkers, dy der fierder ek neat oan dwaan kinne. De ferantwurdlikheid leit by de fabrikant’’. Inwoners bellen zelfs naar Sint Nyk om hun verhaal te doen.

Het bijzondere is dat dezelfde containers bij eerdere leveringen aan andere gemeenten veel minder klachten opleverden, aldus gemeente De Wolden. Om te achterhalen wat er met de gft-containers aan de hand is, brengt leverancier Kliko een aantal gedeukte exemplaren naar de fabriek in Duitsland. Daar worden ze getest. Komende week rijdt Kliko met een auto met camera achter het inzamelvoertuig van PreZero aan rijden om te kijken of daar wellicht iets niet goed gaat.

Tijdens het leegschudden in de vrachtwagens ontstaan soms flinke deuken in de containers.
De oorzaak van het euvel is onduidelijk. Waarschijnlijk kunnen de weekmakers in het kunststof van de nieuwe containers niet over de warmte, aldus de gemeente. Deskundigen adviseerden om de containers tijdelijk niet te zwaar te belasten en niet aan te stampen. Desondanks bleven de klachten aanhouden. De gemeente telde direct al zo’n driehonderd klachten.

Totdat het verhaal helemaal is uitgezocht en de definitieve oplossing bekend, kunnen inwoners de gedeukte containers blijven melden op de website van de gemeente. Die worden dan omgeruild voor nieuwe. ,,De gemeente docht dat op dit stuit sels. Mocht de kwaliteit fan de konteners sadanich wêze dat alles omruild wurde moat, dan komme wy wer yn byld. We binne hiel benijd hoe it ôfrint.’’

Foto's: Gemeente De Wolden/Facebook

Elke vrijdagmiddag het laatste nieuws in de mailbox?