Menu

zoeken

Duidelijk was dat ik altijd al boer wilde worden, maar van huis uit had ik die mogelijkheid niet. Het buitenleven, de vrijheid en het vee hebben mij altijd al aangesproken.' Dat zegt Theo Bouwhuis (29) in de serie "Wij van LTO Noord"op www.ltonoord.nl. Hij heeft een melkveebedrijf met 55 melk- en kalfkoeien, jongvee en 40 hectare landbouwgrond. Voor de hobby houdt hij geiten en varkens.

Naast het melkvee heeft Theo Bouwhuis een kleinschalig agrarisch loonwerkbedrijf. Hij runt het bedrijf alleen. Zijn vrouw helpt zo nu en dan, daar waar nodig.

‘Ik heb een melkveebedrijf met 55 melk- en kalfkoeien, bijbehorend jongvee en 40 hectare landbouwgrond. Voor de hobby houd ik wat geiten en varkens. Naast het melkvee heb ik een kleinschalig agrarisch loonwerkbedrijf. Ik run het bedrijf alleen. Mijn vrouw helpt zo nu en dan, daar waar nodig.’

U heeft het bedrijf overgenomen van uw oom?
‘Na vijf jaar maatschap heb ik het bedrijf in 2019 overgenomen van mijn oom. Dat was helaas eerder dan gepland, omdat mijn oom ziek was en vroegtijdig kwam te overlijden.

‘Duidelijk was dat ik altijd al boer wilde worden, maar van huis uit had ik die mogelijkheid niet. Het grappige is dat het allemaal is begonnen met een geit die ik als klein jongetje van mijn ouders kreeg. Die kon ik bij mijn oom huisvesten. Zodoende ben ik met het boerenleven opgegroeid. Ik hielp mijn oom veel met het werk op de boerderij. Het buitenleven, de vrijheid en het vee hebben mij altijd al aangesproken. Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen.’

Meer op deze link.

Foto: LTO Noord

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!