Menu

zoeken

230414 Legemeer opendag FritsdeJong trekker 1000De interesse van bezoekers voor de twee melkrobots van melkveehouder Frits de Jong in Legemeer tijdens de open dag vrijdag 14 april 2023 was groot. ,,De minsken wiene echt hiel belangstellend’’, vertelt de veehouder na afloop, terwijl hij met vrienden en familie ‘’oan in gleske bier’’ zit. Meer dan tien toeleveranciers van het melkveebedrijf waren met een kraam in en rond de ligboxenstal aanwezig. Het initiatief voor de open dag kwam van Lely Center Heerenveen, die anderhalf jaar geleden de melkrobots plaatste.

De Jong heeft geen idee hoeveel mensen het bedrijf in de loop van de dag zijn geweest. ,,Der wie in hieleboel drokte. Oars sjochst se lâns fytsen, mar no kamen se in kear del. In protte sechstichplussers kamen ek. Hiel moai dat der sa’n soad ynteresse is. Dat docht jo goed’’, reageert De Jong. Hij woont sinds vijf jaar op de boerderij aan de Legemeersterweg, nadat hij het bedrijf van zijn ouders Doede en Nynke de Jong overnam. Hij melkt 145 koeien en heeft daarnaast zeventig stuks jongvee.

Foto's: Menno Dijkstra

230414 Legemeer opendag FritsdeJong 4 1000230414 Legemeer opendag FritsdeJong melkrobot3 1000230414 Legemeer opendag FritsdeJong melkrobot 1000230414 Legemeer opendag FritsdeJong stal 1000230414 Legemeer opendag FritsdeJong trike 1000Melkveehouder Frits de Jong (rechts) geeft uitleg aan bezoekers.230414 Legemeer opendag FritsdeJong uitleg 1000

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!