Menu

zoeken

26012021 Rick Feenstra 3SINT NICOLAASGA - Rick Feenstra (30) heeft Autobedrijf M. Brinksma in Sint Nicolaasga overgenomen. De auto-expert gaat onder de naam Feenstra Autotechniek verder.

(Foto: Marloes Jaspers (28) en Rick Feenstra (30)

Rick Feenstra is een van de tachtig erkende GMTO-diagnosespecialisten in de Benelux. GMTO is een opledingsinstituut voor automonteurs.,,Ik fyn it moai wurk”, zegt Feenstra, ,,It jout my foldoening at ik kin oplosse dat in oar net slagget.” Als een van de weinigen in de provincie is Feenstra GMTO-diagnosetechnicus, -specialist en -expert. Die prestatie is met een gouden schildje bekroond.

30 jaar
Rick Feenstra wil altijd al voor zijn dertigste een eigen zaak hebben. De overname op 1 januari kon bijna niet beter. Hij wordt op de laatste dag van januari dertig jaar oud. Feenstra wilde wel eerder voor zichzelf beginnen, maar als garagehouder is dat geen gemakkelijke opgave. Toen de Sint Nykster hoorde dat Max Brinksma rustiger aan wilde doen, twijfelde hij geen moment. ,,Dit wie myn kâns.” Een eigen garage opstarten is geen gemakkelijke taak, legt Feenstra uit. ,,In klusser keapet in bus en syn ark. Dêrmei komt er in hiel ein. Foar in garaazje moatsto earst flink yn apparatuer ynvestearje. It is ek noch in sektor, wêryn jo je oan noch mear rigels hâlde moatte.” De plek waar de garage staat moet geschikt zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen. De autosector ligt bovendien onder een vergrootglas vanwege het relatief gemakkelijk witwassen van geld. ,,It oernimmen fan in bedriuw is folle makliker. De fergunnings binne der al. Foar us is dit dêrom de ideale situaasje.”

Ervaring
De jonge ondernemer heeft veertien jaar bij Theo de Winter, nu zijn overbuurman, gewerkt. Hij begon als leerling. Inmiddels is Feenstra APK-keurmeester en heeft hij zowel de diploma’s Autotechniek 1 en 2 op zak. Bij De Winter kreeg Feenstra al auto’s van andere garages toebedeeld, omdat andere monteurs geen oplossing konden vinden. ,,Troch die ûnderfining bin ik sa njonkenlytsen in expert wurden.”26012021 Rick Feenstra 1

Elektrisch rijden
Het tweede gouden schildje op de gevel is voor de erkenning als Hybride-EV-specialist. Feenstra mag namelijk aan elektrische auto’s sleutelen. Rick Feenstra interesseerde zich altijd al voor de elektro-, metaal- en installatietechniek. De elektrotechniek heeft de laatste jaren meer raakvlakken met het garagewerk. De ontwikkelingen in de elektrische auto’s vindt de automonteur dan ook razend interessant. ,,It sleuteljen oan dy auto’s komt krekt. Ik moat de rûmte mei pilonnen ôfsette, sadat der net ien by komme kin. Ik sit ek by de brânwacht. Mei in test ha wy wolris sjoen dat de akku fan in elektrische auto nei twa dagen yn in wettertank wer  begon te brânen. Dat komt om’t der safolle enerzjy yn sa’n akku sit.”

Sleutels
Feenstra Autotechniek biedt de basis van een garage en meer. Rick Feenstra wil klanten op alle gebieden van autovragen helpen. ,,As klanten fan brânstof nei elektrysk oergeane, dan kinne se by ús bliuwe. Wy binne in garaazje dy't alles foar harren regelt.” Feenstra heeft de mogelijkheid om sleutels van alle automerken te coderen. Hij is daarmee dealeronafhankelijk. ,,Ik kin hast alles sels dwaan. Ik bin net ôfhinklik fan oare garaazjes.” Feenstra kwam niet zomaar aan die positie. Daarvoor moest hij een trits aan cursussen volgen en ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. ,,De sektor is hiel gefoelich foar stellerij. Mei de kaaien  moast dus hiel foarsichtich wêze.” Feenstra vindt het fantastisch dat hij contacten heeft met de dealers van grote automerken zoals Bentley en Pon (Volkswagen, Seat, Skoda en Audi). ,,Dat is sa bysûnder en leuk.”

Toekomst
De elektrische auto’s zijn volgens Feenstra de toekomst. Over een paar jaar hoopt hij hier een paar van te hebben als leenauto. ,,Dan kin de klant it sels ûnderfine.” Wat de klant ook moet kunnen ervaren volgens Feenstra, is een heldere uitleg over de auto. ,,Ik wol in pasjende oplossing biede foar elk probleem. Dêrfoar moat ik it wol goed út kinne lizze. Gjin ferkeappraatsjes hâlde, mar sjen litte hoe it giet en moat. Earlikens duorret it langst. Dêr hat de klant ek it measte respekt foar.”26012021 Rick Feenstra 2

Verkoop
De eerste tijd wil de auto-expert zich vooral op de garage richten. Ideeën voor de toekomst zijn er genoeg. Op termyn soe ik ek in pear auto’s foar de ferkeap wolle ha. Of op bestelling in auto foar de klant sykje.” Samen met zijn vriendin Marloes Jaspers (28) betrekt hij later dit jaar het voorhuis, dat naast de garage staat. Het naastgelegen MB Autoverhuur blijft in handen van Max Brinksma.

Kijk voor meer informatie of voor het maken van een afspraak op www.feenstra-autotechniek.nl of bel met Rick Feenstra op 0513-432081/06-30618254.

 

(Foto's: De Zakenman)26012021 Rick Feenstra 4Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!