Menu

zoeken

gezondheid 3SINT NICOLAASGA - Fysiotherapie en voedingsadvies zijn nu allebei aan de Vegilinstraat 3 in Sint Nicolaasga te vinden. Geke Feenstra (links) is sinds 1 juli eigenaar van Fysio Sint Nyk. Maaike Zwier (rechts) werkt sinds 1 september onder de naam Maerlife als voedingscoach en werkt met de Ballancer, een pak dat hoofdzakelijk gericht is op afvalstoffen en oedeem afvoeren. Beide begeleiden ze mensen naar een gezonder leven.

Het teruggeven van zelfstandigheid en zelfredzaamheid is voor zowel Zwier als Feenstra een rode draad in hun werk. Geke Feenstra: ,,As hja sels mar in boadskip helje kinne. Dy selsstannigens is hiel wichtich.” Jong en oud kunnen bij de fysiotherapeut terecht. De meest voorkomende ongemakken zijn schouder- en nekklachten. Verder ziet Feenstra veel stressklachten die op de spieren doorwerken. ,,Dat sjoch ik in soad. De klachten ûntstean fanút spannings.”

Verzorgster van voetbalteam
Geke Feenstra is in haar vrije tijd verzorgster bij het voetbalteam van Sloten. ,,Dêr bin ik trije jier lien begûn. Ik woe mear fan foutbal blessures witten. Ik ha der in soad fan leart. It is ek sa'n aardich wurk.” Feenstra volgt regelmatig scholing. In oktober start ze met leren toepassen van dry needling. Dat is een behandelmethode waarbij de fysiotherapeut naalden in de te behandelen spieren plaatst. Feenstra is al bedreven in het tapen. Dit wordt niet alleen voor sporters gebruikt. Ook een pijnlijke rug kan hier baat bij hebben. Naast haar eigen praktijk in Sint Nyk, werkt Feenstra nog bij fysiotherapeut Afke Walstra uit Langweer.

Welness-ervaring
Ongemakken zoals rusteloze benen, vervelende spataderen en cellulitis worden verlicht met de Ballancer. Het apparaat bedekt het lichaam van voet tot aan de oksels en masseert de te behandelen punten. Het apparaat maakt gebruik van compressietherapie. ,,De stofwikseling wurdt ferhege en de ôffalstoffen wurde ôffierd”, legt Zwier uit. ,,It apparaat masseert trije kertier de spieren. It is hearlik ontspannend, echt in welness-ervaring. Soms moat ik klanten sels wekker meitsjen”, lacht ze.gezondheid 2

Goed voelen
Bij een gezond leven hoort ook een gezond gewicht. De meeste klanten willen van de extra kilo’s af, anderen hebben een futloos gevoel of geen goed eetritme. Zwier maakt van de producten van Straight Away gebruik. Samen met de cliënt stelt de voedingscoach een programma samen. ,,Mei-inoar wurkje wy nei in sûn gewicht. Dat is foar my it gewicht wêr dat ien sich goed by fjilt. Immen dy 140 kilogram weacht en 40 kilogram kwyt rekket, hat al safolle foardielen fan it ôffalle. It BMI-getal is foar my net leidend.”

Gezond eten
Dat afvallen niet gemakkelijk is, weet Maaike Zwier als geen ander. Zelf viel ze 35 kilogram af. Ze kent alle valkuilen en smoesjes dan ook. ,,Ik praat fanút ûnderfining. Ik wit dat it net maklik is. Fêst om't nimmen sûnder iten kin. Do hast it dochs libben lang nedich.” Zwier vindt het belangrijk dat het ‘gewone’ eten niet wordt overgeslagen. Ouders moeten het goede voorbeeld aan hun kinderen kunnen geven. ,,Dat dochst ast jûns oan tafel sist te iten mei de bern. Of yn in restaurant iets sûns fan’e kaart útsikje. Dat helpt ek nei de takomst ta. Do kinst net sûnder iten. Nei it fiedingsprogramma moast it normale iten wer oppakke kinne.”

Mislukken is niet erg
De afgelopen maanden waren voor Zwier heftig. Mensen mochten niet in de praktijk komen.
De Straight Away pakketten ging ze daarom bezorgen. Waar de één zich juist op het dieet richtte, liet de ander de teugels vieren. Met extra ‘coronakilo’s’ als resultaat. ,,Offalle dochst foar dysels. Do moat it ek sels wolle. En ek al mislearre it, dan moatsto it gewoan noch in kear besykjen. It is hiel minsklik om fan it paad ôf te dwale. De drompel is by my dan ek hiel leech. Komt gewoan noch in kear en dan hawwe wy it deroer.”

Zorgen
Geke Feenstra kon tijdens de coronacrisis niet als fysiotherapeut aan het werk en besloot voor even het roer om te gooien. Ze ging als helpende bij Doniahiem in Sin Nicolaasga aan de slag. Van die paar weken in de coronabubbel heeft ze veel geleerd. ,,Ik praatte altyd al maklik mei âlderen, mar ik ha no ek mear begryp foar de soarch krigen. Ik wit no hoe it deroan ta giet. As fysioterapeut komsto ek by minsken thús. Soms dan hasto in ôfspraak en binne de minsken noch net wosken. No begryp ik datsto de soarch net kinne plannen. As in oar earst do help nedich hat, dan moatsto dêr stean.”

Goed gefoel
Feenstra en Zwier hebben beiden een hart voor de zorg. Maaike Zwier heeft jarenlang onder andere bij Doniahiem gewerkt. En in hetzelfde Sint Nykster verzorgingstehuis zag Feenstra wat goede fysiotherapie met iemand kan doen. Een cliënt met een hersenbeschadiging kon dankzij de revalidatie weer lopen. ,, Dat joech my san goed gefoel. Dat wie in hiel bysûnder momint.”

Contact
Voor behandeling bij Fysio Sint Nyk is geen verwijzing van de dokter nodig. Bel met Geke Feenstra op 06-20799278 voor een afspraak of kijk op de website www.fysiosintnicolaasga.nl voor meer informatie.

Maaike Zwier werkt op dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag in Sint Nicolaasga. Op maandag en donderdag is ze in haar andere praktijk in Emmeloord te vinden. Voor meer informatie over afvallen of de Ballancer, bel met Maaike Zwier op 06-18549772 of kijk op www.maerlife.nl.

gezondheid 1

(Foto's: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!