Menu

zoeken

052020 laadpalen 4SINT NICOLAASGA - Jacob Haverkamp (33) en Maurice Keulen (24) uit Sint Nicolaasga bouwen en verkopen laadpalen voor elektrische auto’s. Wat begon als een project voor op de eigen oprit, blijkt een gat in de markt. In een paar maanden tijd zijn een kleine dertig luxe laadpalen verkocht.

In het kantoor van Bouwkundig Bureau Haverkamp aan de Tsjukemarwei 2 in Sint Nicolaasga staat een halffabrikaat. Het is een eikenhouten paal met een roestvrijstalen plaatje erin. Aan de achterkant zit een uitsparing. Het is maar een klein onderdeel van de complete paal: de echte laadpalen meten 230 centimeter.

Eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling om de laadpalen te verkopen. Jacob Haverkamp kocht een elektrische auto en vond de originele laadpalen gewoon niet mooi. ,,De beskikbere peallen fol-diene net oan myn easken. Ik woe graach in moaie peal.” De Sint Nykster ploos de techniek uit. Hoe werkt zo’n paal? Hoe zit dit in elkaar? ,,Ik tocht dat ik dat sels wol meitsje koe.” Haverkamp scha-kelde de hulp van vriend en elektricien Maurice Keulen in. Samen kochten ze de benodigde elektro-nische componenten. De paal ontwikkelen en bouwen was de volgende stap. ,,Wy binne der tegearre foar sitten gean.” Keulen lacht: ,,It gie in bytsje oars. De komponenten komme dan en dan binne. It moat op dy datum klear wêze.”

Het eerste ontwerp in juni 2019 was een ‘sneu geval’. Het was niet meer dan een houten paaltje met een bakje erop, maar wel een goede manier om de techniek te testen. Het systeem werkte en de ontwikkeling van de laadpaal ging door. Met het eerste prototype kon Haverkamp wel thuiskomen. De luxe laadpaal op het erf leverde veel leuke reacties op. Volgens de mannen was het boven verwachting hoe het nieuwe ontwerp werd ontvangen. ,,Doe tochten wy dat hjir wol in merk foar wêze kinne soe. It giet hurd mei de elektryske auto’s. Wêrom sille wy net besykje om se te ferkeepjen?”052020 laadpalen 1

Haverkamp en Keulen dachten iets te gemakkelijk over de verkoopmogelijkheden. ,,Wy tochten dat wy fluch klear wêze soene mei it bouwen fan in website en in webshop. We sieten al efteroer”, lacht Haverkamp. Maar ze konden lang wachten. De verkoop had meer voeten in de aarde. Het duo gooide het over een andere boeg en ging de boer op.

De paal was in het begin semi-openbaar. Dat bleek niet gewenst. De particuliere laadpaal staat wel op het eigen erf, maar is niet persoonsgebonden. Haverkamp: ,,Dêr hiene wy noait by stilstien. Elkenien koe fan de peal gebrûkmeitsje.” Gaandeweg ontwikkelden de beide Sint Nyksters er een systeem voor. De klant kan met een pasje of een fysieke sleutel de paal ontgrendelen om de auto te laden.

Van de luxe laadpaal zijn drie versies: hout, beton en cortenstaal. Het gebruikte hout is eiken en gaat twintig jaar mee. Het roestbruine cortenstaal is weervast en hufterproof. De betonnen paal gaat uit het assortiment en maakt binnenkort plaats voor een nieuw materiaal. Keulen:,,Dy fan beton doare wy net te ferkeapjen. Wy binne der net tefreden oer. Der steane no trije yn it fabryk, mar wy kinne de kwaliteit net garandeare en dy stiet by ús foarop.”

De bestelling van een vakantiepark leverde de twee slapeloze nachten op. ,,Wy tochten dat it maklik wie. Net dus. Foar in iepenbiere laadpeal bestiet in systeem dat mei simkaarten wurket. Dat wisten wy net. En it die bliken dat de eigners fan dy systemen net op nije partijen sitte te wachtsjen. De merk is dêrtroch enoarm sjerperich. Ta beslút hawwe wy elektryske komponinten by Phoenix Con-tact bv út Zevenaar besteld. De meiwurker fan de oanslút- en automatiseringstechniek hie houtbe-wurking as hobby. Dat wie in moaie binnenkomer. Sa is it ús dochs slagge.”

De houten laadpalen worden bij Douma Trappen gemaakt, de werkgever van Maurice Keulen. Dat is de plek waar de CNC-machine staat. In de avonduren huurt hij de machine om de laadpalen van houten balken te maken. Het bewerken van hout is een uitdaging. De ruimte in de paal is beperkt en het geheel moet mooi blijven. Aan de achterkant zit een uitsparing met daarin de techniek. Aan de voorkant is ruimte gemaakt om de laadkabel aan op te hangen. Aan de zijkant van de paal zit de stekker. Keulen maakt een tekening van het eindproduct en voert deze in de machine in. ,,It komt krekt. Yn de peal geane hiel wat komponinten. It wie de útdaging om dit moai yn de peal te ferpak-ken. It moast moai yn de peal sitte. En it komt op de millimeter presiis.”

Jacob Haverkamp en Maurice Keulen doen alles zelf, van assemblage, plaatsen en installatie tot aan de verkoop en het contact met de klant. Ze hopen dat ze straks ongeveer honderd Luxe Laadpalen per jaar kunnen verkopen. ,,Wy hawwe net de meast simpele peal. It moat mei soarch oansletten wurde.” De twee gaan geen uitdaging uit de weg. Als Haverkamp een paal heeft verkocht met een nieuw element, belt hij Keulen op met de bestelling. Keulen: ,,De helte fan de tiid ha ik it noch nea makke.” Haverkamp: ,,Ik wit dat wy it kinne.”

Kijk voor meer informatie op www.luxelaadpalen.nl.

Foto's: De Zakenman

052020 laadpalen 2052020 laadpalen 5Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!