Menu

zoeken

froukje 1SCHARSTERBRUG – Tips in tijden van coronacrisis komen uit Scharsterbrug. Froukje Huitema (35) is sinds anderhalf jaar coach voor persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en leefstijl. Zij helpt mensen die te veel stress ervaren, meer zelfvertrouwen willen of zichzelf persoonlijk willen ontwikkelen.

Dat ze coach zou worden, lag niet voor de hand. Tot drie jaar geleden was Huitema nog juriste. In een harde en zakelijke wereld nam ze het op voor haar cliënten, maar miste ze de zingeving. ,,Ik hie in soad stress”, vertelt Huitema, ,,Troch de ûntspanning op te sykjen, myself better kennen te leare en myn wurk te oertinken, kaam ik der achter dat it fak fan jurist net by mei paste.” Toen ze zelf in de stoel bij een coach belandde, werd ze geïnspireerd: dit kon ze zelf ook.

Huitema help mensen ‘uit te zoomen’ en de regie in eigen handen te nemen. ,,We sjogge nei de dingen wêrst wol ynfloed op hast. Alle oare dingen learst los te litten. Minsken moatte sa folle fan harrensels. Dat stiet lok yn’e wei.” Huitema begint de sessies met het stellen van vragen. Wat zijn je kwaliteiten? Wat vind jij écht belangrijk? Wat zijn je gedachten en overtuigingen? Hoe zit het met je veerkracht? Hoe ga je om met je emoties? Hoe ontspan jij? De vragen zijn gebaseerd op de filosofie van de Mark Academy, waar Huitema de opleiding tot Integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoach heeft gevolgd. Aanvullend volgde ze bij het CSR Centrum in Meerkerk de studie tot Stress- en Burn-out Coach.

Mensen komen de praktijk binnen met stress- en vermoeidheidsklachten of willen graag meer zelfvertrouwen of zich persoonlijk ontwikkelen. Daarnaast hebben ze soms fysieke klachten zoals rugpijn. De klachten worden regelmatig genegeerd of onderdrukt met pijnstillers. ,,Minsken nimme net genôch de tiid om ta rêst te kommen. De ûntspanning is faak de slútpost, mar it moat júst een prioriteit wêze. Do moast dysels oan de akkulader lizze om fjirder te kenne, fan dyself een prioriteit meitsje.”froukje 2

Vijf sessies is meestal het minimum voor een coachingstraject. Gemiddeld hebben de klanten aan zeven ontmoetingen genoeg. Een enkeling komt tien keer praten. ,,Myn rol ferskilt fan persoan ta persoan. Somtiden bin ik allinnich in sparringspartner. De oare kear is de sessy yntensiver. Ik gebrûk ferskate coachmetodiken en jou ek faak opdrachten en oefenings mei foar thús” De klanten komen overal vandaan: van boven Dokkum tot Drenthe. ,,As hja in klik mei my ha, dan makket ôfstân net sa folle mear út.” Nu tijdens de coronacrisis coacht ze haar klanten online via videobellen.

In de stelpboerderij in Scharsterbrug heeft ze een ruime kamer ingericht als coachruimte. Niet alle klanten zien deze ruimte steeds van binnen. Huitema maakt net zo goed een wandeling door de Vegelinbossen en het Wilheminabos, beiden vlakbij de boerderij. Door samen in de natuur te wandelen wordt het praten voor veel mensen gemakkelijker. ,,Rinnende wiis prate is soms makliker dan sitte. Kuierje yn de natuur ûntspant wêrtroch je makliker ta de kearn komme. It is net allinich rinne. We sitte ek regelmjittich op in bankje, soms wol trije kertier. Of we ha in stiltemomintsje. It leit oan’e persoan.”

Zowel mannen als vrouwen maken gebruik van de coach. Ook agrariërs weten de weg naar Huitema te vinden. Zelf is ze boerendochter en heeft ze samen met haar man een melkveebedrijf in Scharsterbrug. ,,Ik tink dat ik de situaasjes fan’e boeren goed begryp. It is hjoed-de-dei gjin maklike sektor om yn te wurkjen. De stress kin him somtiden opheapje. Dat sjochst bygelyks wêrom yn it gesinslibben. De minsken hawwe dan bygelyks in koart lontsje of jûns gjin nocht om noch wat te dwaan.”

In deze tijden van de coronacrisis is het volgens Huitema belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. It is belangryk om struktuur te hâlden, yn beweging te bliuwen en sûn te iten. . Sjoch dêrneist asto tefolle spanning hast net te folle nei ‘t (corona)nijs, dat jouwt faak ûnrêst. Yn ‘t algemien: soarch foar genôch ûntspanning want asto altyd oanstiest, dan kinst net goed foar dyself en een oar soargje. Gean op tiid oan’e akkulader.”

(Foto's: De Zakenman)

froukje 4Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!