Menu

zoeken

190308 Buurtzorg1SINT NICOLAASGA – De zes medewerkers van Buurtzorg werken al vanaf juni vanuit de standplaats op het terrein van Wilhelmina-oord in Sint Nicolaasga. Het wijkteam opent op zaterdag 16 maart het kantoor in de voormalige werkschuur officieel. ,,Foar soarch en ferpleging moatte jo tichtby de minsken sitte.”

Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie, dat werkt met zelfstandige teams in de regio. ,,Yn de omkriten fan wêr de soarch ferliend wurdt”, stelt Buurtzorgmedewerker Sabine Bokma. In 2012 kwam er een zelfstandig team voor Sint Nicolaasga en omgeving, als afsplitsing van het team in Joure dat eigenlijk te groot werd. De teams tellen maximaal tien medewerkers. De gedachte daarachter is om zo weinig mogelijk mensen aan het bed van de cliënt te hebben. ,,Allinnich fertrouwde gesichten.”

De medewerkers in team ‘Skarsterlân 2’ hadden tot voor kort een kantoor aan de Molenkap als standplaats, om vervolgens tijdelijk vanaf de locatie in Joure te werken. ,,Mar jo wolle dochs wer werom nei it doarp”, zegt Gea Boersma, ,,Dat wy op it terrein fan Wilhelmina-oord sitte meie, is super. Wy binne fansels in soad op paad, mar jo wolle kliïnten ek op in plak ûntfange kinne, as dat nedich is.”

190308 Buurtzorg0Het team van Buurtzorg bestaat uit zes gekwalificeerde medewerkers met allemaal een eigen specialisatie. De zorg, die wordt verleend, is erg divers. Van kleine zaken als oogdruppelen tot uitgebreide wondverzorging. Ook de aanleiding is vaak heel verschillend. Van revalidatie na een operatie tot handelingen op verzoek van een huisarts bij een terminale cliënt. ,,Ik sis faaks dat wy it stel hannen fan de persoan binne, dy’t dat sels net dwaan kin. Somtiden ûnderstypje wy minsken jierren lang, mar eins is it doel om de kliïnten wer nei selsstannigens te krijen, sadat wy net mear nedich binne.”

Voor administratieve ondersteuning kan het team in Sint Nyk een beroep doen op het landelijk hoofdkantoor van Buurtzorg in Almelo, maar in principe wordt alles door de medewerkers zelf opgepakt. ,,Planning, sollisitaasjes, boekhâlding, mar ek oerlissituaasjes mei húsdokters en dieëtisten dogge we sels. Dat is ek wol it leuke oan Buurtzorg-organisaasje. We dogge alles van A tot Z. It is ús eigen ‘winkeltsje’ wêr we foar soargje meie”, vertelt Ymkje Fluitman. Gea Boersma haakt daar op in. ,,Dat betsjut ek dat jo net altiten om fiif oere frij binne, mar miskien by de jûnsrûte ek noch wolris stypje moatte.” Sabine Bokma knikt instemmend. ,,As der hjoed troch in kliïnt belle wurdt, dan skakelje we gelyk. Troch de opset, wêryn wy foar ús eigen toko soargje, is eltsenien yn it team wol ree om stapke hurder te gean.”

190308 Buurtzorg2,,It giet fansels om de kwaliteit fan de soarch, mar we wolle ek wol graach wat groeie”, benadrukt Fluitman. Zij ziet de gemêleerde samenstelling van verpleegkundigen en verzorgenden als een enorm pluspunt. Toch maakt een beperkte omvang een team ook kwetsbaar. Buurtzorg is niet voor niets een erkend leerbedrijf, ook omdat het momenteel lastig is om goed gekwalificeerd personeel te vinden. ,,Mei seis fêste en twa losse krêften binne we net hiel grut. Der meie ek by ús wol wat kundige minsken by”, vindt Boersma.

Buurtzorg Skarsterlân 2 zet op zaterdag 16 maart, als opening van de nieuwe vestiging en vanwege de landelijke Week van Zorg en Welzijn, van 14.00 tot 16.00 uur de deuren aan de Sietze Hepkemalaan open. ,,Om mei in bakje kofje en wat lekkers sjen te litten wat Buurtzorg eins docht, mar ek foar de kliïnten sadat se kennis meitsje kinne mei it hiele team. Mochten minsken gjin ferfier ha, dan kinne wy se op dizze dei ek helje”, aldus Sabine Bokma. Ook de deuren van andere twee Buurtzorgteams, die in Joure kantoor houden, staan op zaterdag 16 maart open.

(Foto's: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!