Menu

181128 MunstermanSINT NICOLAASGA – Orthopedagoog Kirsten Munsterman gaat bij Maeykehiem als intern behandelaar aan de slag met mensen met een ernstig meervoudige beperking. Zij is een van de grondleggers van het zogenoemde LACCS-programma (lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding). In haar vakgebied is Munsterman een bekende naam en ze is bovendien mede-auteur van het boek 'Koffie met een koekje', dat gaat over het werken met mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

Munsterman stelt dat ze wil nagaan in hoeverre LACCS in Maeykehiem is ingebed. ,,Op alle vijf de gebieden. Op basis van die beoordeling weten we waar verbeteringen nodig zijn.” Ze haalt een voorbeeld aan hoe het in de praktijk uit kan pakken. ,,Iemand is altijd slaperig in de middag. Hoe komt dat? Heeft het een lichamelijke oorzaak, is er veel leuks gedaan in de ochtend, of is de dag zo saai dat je indut? En vinden we het oké dat iemand elke middag zit te dutten? Door op die manier naar cliënten en hun gedrag te kijken, krijg je zicht op wat er zou moeten veranderen.”

Bestuurder Trijn van der Meulen van Maeykehiem is blij met de nieuwe versterking binnen het team en stelt dat de cliënten er uiteindelijk baat bij hebben. De samenwerking met Munsterman past volgens haar in de huidige koers, die de organisatie vaart. ,,Focus op kwaliteit van leven en zorg, door onder andere scholing en deskundigheid aan de praktijk te koppelen. Zo worden er al meerdere jaren leerlingen van de praktijkroutes van Friesland College en NHL Stenden bij Maeykehiem opgeleid."

(Foto: Maeykehiem - Links Kirsten Munsterman, rechts Trijn van der Meulen)

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!