Menu

zoeken

180809 Jumbo parkeerterreinSINT NICOLAASGA - De realisatie van circa 26 extra parkeervakken bij supermarkt Jumbo Altenburg in Sint Nicolaasga is vanuit milieu-oogpunt geen enkel probleem. Volgens gemeente De Fryske Marren is er geen milieu-effectrapportage nodig voor het besluit op de vergunningaanvraag. 

De parkeervakken zijn gepland op het perceel van Heemstrastraat 30. In principe zijn volgens het bestemmingplan op de plek van ongeveer duizend vierkante meter parkeervoorzieningen toegestaan, maar die zijn feitelijk bedoeld voor dienstverlenende bedrijven of instellingen. Een supermarkt valt daar niet onder. 

Er heeft een beoordeling plaatsgevonden en daar blijkt uit dat er geen negatieve gevolgen voor het milieu te verwachten zijn, door de beoogde uitbreiding. De gemeente ziet daardoor geen noodzaak om een uitgebreide MER-procedure te doorlopen. Binnenkort zal het college van burgemeester en wethouders een besluit over de aanvraag van Jumbo Altenburg nemen. 

(Foto's: De Zakenman)

180809 Jumbo parkeerterrein1Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!