Menu

170929 Maeykehiem ondertekenen samenwerkinsgovereenkomstSINT NICOLAASGA – Stenden Hogeschool, NHL Hogeschool en Friesland College hebben deze week in Sint Nicolaasga een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Maeykehiem getekend. Doel is om een inspirerende omgeving te creëren waar studenten samen met medewerkers in de praktijk leren.

,,We willen van en met elkaar leren. Door een nauwe samenwerking aan te gaan, kunnen we elkaar versterken”, licht opleidingsadviseur Sylvia Verwey van Maeykehiem toe. ,,We gaan een aantal innovatieve projecten binnen Maeykehiem realiseren, dat de cliënten en de medewerkers ten goede komt. Doelstelling van deze samenwerking is dat de kwaliteit van leven en het welzijn van de cliënten verbetert. In dat kader kan (praktijk)onderzoek plaatsvinden met het oog op verdere professionalisering en innovatie.”

Op de foto: Vlnr Roland Kuipers van Stenden Hogeschool, Paula Groenewoud van NHL Hogeschool, Rudolf Winius van het Friesland College en Jan Stelwagen van Maeykehiem tekenen samenwerkingsovereenkomst (Foto: Maeykehiem)



Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!