De rooms-katholieke kerk in Sint Nicolaasga is 's avonds en 's nachts verlicht.FOTO: Alex J. de HaanHome-page: http://www.noordoost.nlE-mail: persbureau@noordoost.nl(c) Persbureau Noordoost/Heerenveentel: 0513-626999 fax: 0513-623253mobiel: 0654-727.557

230816 SintNyk DeOorsprong kaatsfoto archiefDe jaarlijkse Merkepartij van kaatsvereniging De Oorsprong in Sint Nicolaasga wordt op zaterdag 9 september 2023 weer op het Renado-veld gehouden. De partij staat open voor senioren mannen en vrouwen, ongeacht of men lid is van de grote kaatsbond.


By de foto: dizze foto is yn 2009 makke doe’t de leden fan keatsklup De Oorsprong, yn tradisjonele klean, op it terrein foar “De Oarsprong” it feit fierden dat er dat jier krekt hûndert jier keatst waard yn Sint Nyk. Dit nei oanlieding fan in foto út 1909. Op de foto oan de lofterkant de yntusken sawat fjirtich jier lange foarsitter Jan de Wolff, yn de midden de ponghâlder Tiede Boorsma en rjochtsboppe Jan Buitenga, no sawat 35 jier skriuwer fan de feriening.


De partij zoals die jaarlijks wordt gekaatst bestaat al meer dan honderd jaar. In een krantenartikel op 29 augustus 1908 staat in Leeuwarder Courant in een bericht over de volksfeesten in Sint Nicolaasga onder meer: Ledenkaatspartij van "De Takomst". Heden werd een ledenwedstrijd gehouden, waaraan maar liefst 32 deelnemers deelnamen. De uitslag van de wedstrijd is nog bekend, 20 gulden (toen een heel bedrag) werd gewonnen door S. Struiksma, D. v. d. Berg en J. Spijkerman.

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk was de wedstrijd in 1908 ook de eerste partij, die tijdens de Sint Nykster Merke werd gespreeld. Opvallend was dat de merke-wedstrijd op de donderdag werd verkaatst en dat de kranswinnaars met hun krans meeliepen in de optocht.

De Takomst was voor zover bekend de eerste kaatsvereniging in Sint Nyk. Later waren er nog ,,De Eendracht”, ,,De Harmonie”, ,,De Hurde Hân” en nu dus “De Oorsprong”. Of er dus alle jaren tijdens de Merke is gekaatst valt niet meer na te gaan, maar dat er al meer dan honderd jaar wordt gekaatst - en dus ook tijdens de Merke - staat wel bijna vast.

De partij van de komende Sint Nykster Merke begint op 9 september 2023 om 11.00 uur. De prijzenpot wordt zoals gebruikelijk gevuld door de Vereniging voor Volksvermaken Sint Nicolaasga (VVV), die de organisatie van de Merke in Sint Nyk in handen heeft.

Opgave voor de partij tot woensdagavond bij de wedstrijdleider Jan Buitenga op de bekende wijze(s).

Lees ook:

Elke vrijdagmiddag het laatste nieuws in de mailbox?

Advertenties