Menu

zoeken

180813 LangweerSINT NICOLAASGA - De SKS doet onderzoek naar of het dit jaar mogelijk is om veilig het SKS-kampioenschap te kunnen houden. Samen met gemeenten, politie, Provinciale Waterstaat en de Veiligheidsregio Friesland wordt aan een plan voor een alternatief scenario gewerkt.

In het alternatieve scenario is in eerste instantie uitgegaan dat vanaf 24 juli in één week twee wedstrijden per dag zouden worden gezeild op de Tsjûkemar. Omdat het houden van wedstrijden op dit meer bij de instanties tegen een aantal bezwaren aanliep, is besloten om de Sleattemer Mar als uitgangspunt te nemen.

De bereidheid om een kampioenschap onder alternatieve omstandigheden op de Sleattemer Mar te zeilen is groot. De SKS heeft schippers en wedstrijdcommissies virtueel gesproken over het alternatieve scenario. Daarbij hebben de schippers aangegeven dat ze heel graag een kampioenschap willen zeilen. De wedstrijdcommissies zullen alles in het werk stellen om te assisteren bij het organiseren van de wedstrijden.

De kans dat er publiek bij de wedstrijden aanwezig kan zijn, is klein. René Nagelhout, voorzitter van de SKS: ,,It is fansels tige spitich foar ús trou publyk, mar wa wit hoefolle romte de kommende tiid noch komt as de sitewaasje better wurdt en it regear de koroanamaatregels fierder ferrommet.”

De volgers van het skûtsjesilen zullen in ieder geval optimaal worden bediend om niets van de wedstrijden te hoeven missen. Door middel van track en trace en met behulp van de (sociale) media is het goed te volgen. Omrop Fryslân bereidt zich voor op een uitgebreid live-verslag met een ruime voor- en nabeschouwing van de wedstrijd. Ook Omroep Max staat in de startblokken.

(Foto: Archief De Zakenman)

 

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!