Menu

zoeken

De stembussen van het stembureau in zalencentrum De Lantearne in Akkrum worden weer opgehaald. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân op woensdag 16 maart 2023 zijn achter de rug. Medewerkers van de gemeente Heerenveen rijden een dag later met vier vrachtwagens langs alle 33 stembureaus in de gemeente. Niet alleen de stembussen worden opgehaald, maar ook allerlei attributen, zoals vlaggen, richtingwijzers, overgebleven stempotloden, paperassen en spatschermen. Die laatste zijn nog een erfenis van de coronaperiode om besmetting te voorkomen. Lang niet alle gemeenten gebruikten ze nog.In het werkgebied van DeSintNykster.nl komt precies één bord voor verkiezingsposters van politieke partijen, die aan de Europese verkiezingen van 6 tot 9 juni 2024 deelnemen. Het bord komt op de rotonde in de Tsjûkemarwei-Lemmerweg-Westend in Sint Nicolaasga.

Gemeente De Fryske Marren plaatst de verkiezingsborden. Dat gebeurt in de week van 22 april 2024. Uiterlijk in de week van 14 juni 2024 worden de borden verwijderd. Alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen mogen gratis zonder melding of vergunning een verkiezingsaffiche aanplakken. Ze zorgen zelf voor het aanplakken van het verkiezingsaffiche en mogen niet over elkaars affiche heen plakken.

Foto's: Noordoost.nl

Ruimtegebrek op verkiezingsborden voor de Tweede Kamer. De grootte van de posters noopt plakkers van politieke partijen nauwgezet om te gaan met de beschikbare vierkante meters. Posters zijn over elkaar heen geplakt en sommigen verdwijnen helemaal uit beeld.Ruimtegebrek op verkiezingsborden. De grootte van de posters  noopt plakkers van politieke partijen nauwgezet om te gaan met de beschikbare vierkante meters. Een bord in Akkrum is wel heel krap bemeten. Posters zijn over elkaar heen geplakt en sommigen verdwijnen helemaal uit beeld.Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!