Menu

zoeken

170401 Woningbouwlocatie GroenendalEr komt mogelijk een verruiming van het beleid om woningen in de kleine kernen te bouwen, om bijvoorbeeld jongeren in de dorpen te houden. Wethouder Durk Durksz gaf, naar aanleiding van vragen die door CDA-fractievoorzitter Luciënne Boelsma uit Idskenhuizen gesteld waren, aan dat Provincie Fryslân voornemens is om het zogenoemde woningbouwcontingent aan te passen.

Door de crisis werd nieuwbouw vooral geconcentreerd op de grote kernen Joure, Balk en Lemmer. Als er een wens voor woningen op andere plekken is, kan er alleen worden gebouwd als de behoefte zwart-op-wit staat en als andere projecten worden geschrapt. Het beleid is de afgelopen jaren vooral vanwege de toenemende leegstand van woningen tijdens de economische crisis gehanteerd.

Volgens Luciënne Boelsma is er in de andere kernen een grote behoefte aan nieuwbouw, vooral ook om de jongeren in het dorp te houden. Het onderwerp wordt steevast in gesprekken en dorpsvergaderingen bij de politiek neergelegd. ,,De tijden zijn veranderd”, merkt Boelsma op, ,,De woningmarkt trekt weer aan en daarmee groeit ook de behoefte aan nieuwe betaalbare huizen in de dorpen. Wij zouden het beleid graag na de verkiezingen willen evalueren en herzien.” Wethouder Durk Durksz stelde woensdagavond open te staan voor aanpassing van het beleid. Volgens hem is dit namelijk ,,net yn beton jitten” en is ook de provincie van plan om de gemeente meer ruimte te geven.

(Archieffoto: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!