Menu

zoeken

291116 gemeente zalencentrum 2De bijeenkomst ter voorbereiding op de nieuwe omgevingsvisie, de vervanger van de wet op de ruimtelijke ordening, in het Zalencentrum in Sint Nyk is maandag voor een groot deel van de ruim tachtig bezoekers op een teleurstelling uitgelopen.

 

In de zaal zaten veel vertegenwoordigers van plaatselijke belangen, ondernemers in de recreatieve sector en kerkelijke instanties.Voor velen was de vraagstelling een herhaling van het traject rond de nog maar net opgestelde dorpsvisies. Ook diverse onderwerpen zijn reeds uitvoering beschreven in de visie recreatie en toerisme, de toekomstvisie en bij het opstellen van de demografische ontwikkeling van scholen en de eventuele gevolgen daarvan.

De vragen die door de gespreksleider in de groep werden gegooid, zijn kort geleden ook tijdens de zogenoemde keukentafelgesprekken in de dorpen aan bod gekomen. Die vormen de basis van de dorpsvisies, die bij de gemeenten zijn ingeleverd en als leidraad dienen voor ontwikkelingen in en rondom de kleinere kernen. Veel van de opmerkingen over thema's zoals het openbaar groen, scholen, recreatie en behoud van open landschap zijn in de documenten omschreven en bleken daarom een herhaling van zetten.

291116 gemeente zalencentrum 24De meeste kritiek was er echter op het missen van de jeugd in dit verband. De beleidsambtenaar probeerde de discussie nog enigszins te redden omdat er wel contact is gezocht met de scholen in het voortgezet onderwijs, maar die zijn voortijdig afgehaakt. Verdere acties om bijvoorbeeld jongerenverenigingen erbij te betrekken zijn er niet geweest. De discussie over het missen van de jongeren bleef daardoor hangen en dit leidde tot enige teleurstelling bij aanwezigen.

Na afloop vatte één van de bezoekers het samen met de opmerking: ,,Straks ligt er weer een rapport van een duur extern bureau in de lade maar met de jeugd wordt niet gesproken. Ook zij hebben een stem in hun toekomst, neem maar de sport, het sociaal leven maar vooral hun leef en werkomgeving.”

De avond in Sint Nicolaasga was de laatste van de drie bijeenkomsten. Alle opmerkingen worden door gemeente De Fryske Marren meegenomen bij de totstandkoming van de omgevingsvisie, die de hoofdlijnen voor periode van vijftien jaar uitzet. Gemeenten hebben de regierol gekregen met deze omgevingswet, die in 2019 af moet zijn.

291116 gemeente zalencentrum 18

(Foto's: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!