De rooms-katholieke kerk in Sint Nicolaasga is 's avonds en 's nachts verlicht.FOTO: Alex J. de HaanHome-page: http://www.noordoost.nlE-mail: persbureau@noordoost.nl(c) Persbureau Noordoost/Heerenveentel: 0513-626999 fax: 0513-623253mobiel: 0654-727.557

Stichting Pand De Wissel in Sint Nyk staat voor een ingrijpende renovatie van het voormalige tramstation. Het dak moeten worden vernieuwd, alle metsel- en stucwerk van de buitengevels ook, terwijl daarnaast alle houten onderdelen een nieuwe lik verf kunnen gebruiken. Het gebouw is het vaste onderkomen van jongerenverenigingen KPJ en Jeugdspoar.

De werkzaamheden zijn een vervolg op de verbouwing in 2017 van het gedeelte op de begane grond en enkele jaren daarna de eerste verdieping. Simon Romkes, die mede-oprichter van Jeugdspoar was en in 2022 plotseling overleed, was degene die destijds de kar trok. Met veel vrijwilligers en lokale bedrijven zijn onder zijn supervisie de eerste twee fasen gerealiseerd.

Stichting Pand De Wissel is bezig met de uitwerking van de vergunningaanvraag en het aanvragen van subsidies. Het voormalige tramstation is een gemeentelijk monument. De gemeente heeft al goedkeuring aan het plan gegeven. Nu wordt naar subsidiegelden gezocht. Ook wordt gedacht aan een geldinzamelingsactie in het dorp te organiseren. Een ludieke actie, zoals de verkoop van dakpannen, is daar een voorbeeld van.

De Wissel wil de inwoners van het dorp vragen mee te denken. Ideeën uit het dorp zijn van harte welkom. Gedacht wordt aan het beschikbaar stellen van materialen, vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken en lokale vakmensen, die hun expertise aanbieden. Ook wordt gedacht aan samenwerkingsverbanden van bedrijven.

Tijdslijn
Na de bouwvak gaat het bestuur van De Wissel aan de slag met het uitvoeringsplan. Doel is om in het tweede of derde kwartaal van 2025 los te gaan met de verbouwing. In de uitvoering van de plannen wordt rekening gehouden met de activiteiten van de jongeren en de wagenbouwers, die de hele zomer bezig zijn met de voorbereidingen van de Allegorische Oprocht op de eerste donderdag in september. Het gebouw wordt in de wintermaanden intensief gebruikt.

Meedenken
Namens de stichting Pand De Wissel zijn Jacob Haverkamp, Stefan Nota en Rubin Jonkman bezig met een plan om de dorpsbewoners erbij betrekken. Mensen die een idee of suggestie hebben kunnen voor 31 juli 2024 een mailtje naar sturen. De suggesties worden meegenomen in de uitwerking van het definitieve plan.

Illustratie: Bouwkundig Bureau Haverkamp

Elke vrijdagmiddag het laatste nieuws in de mailbox?

Advertenties