De rooms-katholieke kerk in Sint Nicolaasga is 's avonds en 's nachts verlicht.FOTO: Alex J. de HaanHome-page: http://www.noordoost.nlE-mail: persbureau@noordoost.nl(c) Persbureau Noordoost/Heerenveentel: 0513-626999 fax: 0513-623253mobiel: 0654-727.557

Basisschool De Paedwizer in Sint Nicolaasga is met stip winnaar geworden van de E-waste Race van gemeente De Fryske Marren. De 28 leerlingen van groep 7/8 zamelden in iets minder dan vier weken in totaal 3.060 afgedankte elektronische apparaten en andere apparatuur in. Daarmee bleven ze ruimschoots voor op de andere zeven scholen in de gemeente. De zestien leerlingen van openbare basisschool Trijegeaster Honk in Ouwsterhaule zamelden met elkaar 204 stuks in.


Het enthousiasme op De Paedwizer was donderdagmiddag 20 juni 2024 groot. Wethouder Luciënne Boelsma van De Fryske Marren reikte de prijs aan de winnaars uit. Ze is trots op het resultaat: “De bern ha alles op alles setten om sa folle mooglik e-waste op te heljen en in twadde libben te jaan. Tagelyk ha se leard werom dit sa wichtich is. Ik bin grutsk op dit moaie risseltaat en hoopje dat de bern dit goede wurk trochsette en elkenien om harren hinne deryn meinimme.”

De tien deelnemende basisscholen uit gemeente De Fryske Marren zamelden met hulp van buurtbewoners maar liefst 8.136 oude elektronische apparaten in. Dankzij de inzet van de kinderen belanden de verzamelde apparaten niet in de verbrandingsoven, maar worden ze hergebruikt of gerecycled.
De winnende basisschool heeft een geldbedrag van vierhonderd euro gewonnen. De tweede prijs van tweehonderd euro is voor OBS De Schakel uit Rotsterhaule en OBS Twa yn Ien in Echtenerbrug won met de derde plaats een bedrag van vijftig euro.

Foto's: De Paedwizer/DFM

240620 SIntNyk eWaste DePaedwizerwintDe dag voor de deadline deden de leerlingen van De Paedwizer nog een oproep op Facebook de deur uit.240620 SintNyk Paedwizer inzameling apparaten 2

Elke vrijdagmiddag het laatste nieuws in de mailbox?

Advertenties