Menu

zoeken

231125 Langweer ToneelDeDoarpsrounte jubileum 1000Met een feestelijke Kofjejûn viert toneelvereniging "De Doarpsrounte Langwar" zaterdag 25 november 2023 het vijftigjarig bestaan. Tijdens de jaarlijks terugkerende avond in sporthal It Tsjillân kunnen inwoners van Langweer hun talenten op het toneel laten zien. Bezoekers kunnen genieten van sketches, zang, dans, toneel, playback of gewoon een goeie mop, aldus de aankondiging.

Vanwege het vijftigjarig bestaan wil het bestuur van de toneelvereniging van de komende winter een speciaal toneelseizoen maken. De verloting tijdens de Kofjejûn, die al meer dan veertig jaar wordt gehouden, krijgt dit jaar daarom een jubileumhoofdprijs van 250 euro. In de sporthal komen ook foto’s van de toneelvereniging uit de afgelopen halve eeuw te hangen.

Foto: De Doarpsrounte LangwarHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!