Menu

zoeken

230307 Sjoukje Kledingbank2SINT NICOLAASGA - Sint Nicolaasga heeft vanaf deze maand een kledingbank. De naam is eenvoudig: Kledingbank. Minima mogen in het woongebouw aan de Boskranne kleding uitzoeken. Klanten mogen een vrijwillige bedrage geven of kleding ruilen. Lukt beide niet? Dan mag de kleding ook zo mee worden genomen. ,,Ik ha leaver dat minsken by my in broek helje en dat se wat lekkers foar de bern keepje kinne, dat it uitje trochgean kin of de traktaasje op skoalle”, zegt initiatiefneemster Sjoukje, die haar achternaam niet in de krant wil hebben.

Sjoukje (48) uit Sint Nicolaasga heeft samen met woningstichting Dynhus en Sociaal Werk De Kear de kledingbank opgericht. De Sint Nykster had eerder bij Miks Welzijn in Joure een ruimte waar ze kleren inzamelde en weggaf. Na de sluiting van het gebouw werd haar huis het inzamelpunt. Met de opvang van Oekraïense vluchtelingen in De Oorsprong vond Sjoukje hier een ruimte voor de kleding.

Alle spullen gaan nu naar de Kledingbank aan de Boskranne in Sint Nicolaasga. Een huisnummer heeft de locatie niet: het gebouw was tot nu toe in gebruik als schaftruimte voor de tuin- en klusjesmannen van Dynhus. Aan de muur hangen dan ook nog posters van auto’s. De plek moet straks de huiskamer van de kledingbank worden. Sjoukje heeft ideeën voor de aankleding te over: vrolijke kop-en-schotels, planten en kunst aan de muur. Alles wordt door donateurs beschikbaar gesteld. ,, Dat is dochs prachtich?”

Regelmatig vindt Sjoukje zakken met kleding bij haar voordeur. Ook krijgt ze meubels met de vraag of zij er nog een bestemming voor weet. Sociaal Wijkteam wist haar in Sint Nyk te vinden. ,,Ik hie samar in babykeamer fol: in bêdsje, klean en bernewein. Ik set it by de dyk en se helje it mei in auto op. Dat gie ôf en oan soms.” 230307 Sjoukje Kledingbank

Sjoukje is nu vijf jaar bezig om de kledingbank op te zetten. Ze wilde al heel lang een vaste locatie openen, maar steeds viel ze buiten de boot omdat ze zelf nauwelijks budget heeft. In gesprek met Dynhus en Sociaal Wurk De Kear zei Sjoukje dat ze een keer wilde ‘shinen’. De woningstichting stelde deze plek beschikbaar.

Sjoukje woont nu veertien jaar in Sint Nicolaasga. Zelf heeft ze het ook niet breed. ,, myn klean komme ek út de sek. De minsken kommen klean heljen by ien dy’t gelyk is. Ik wit ek hoe muolik it wêze kin.” Na een lang pittig en anoniem leven bloeide ze in Sint Nyk op. ,,Hjir doch ik wer mei. Dat fyn ik hiel moai. Dat jou ik graach werom oan minsken dy’t noch net safier binne.’’ Ze vindt het vooral belangrijk om klanten weer vrouw te laten voelen. ,,Dat dogge klean mei dy.”

De kledingbank heeft kinder-, baby-, dames- en herenkleding. En als ze het niet heeft, doet ze een beroep op haar netwerk. Sjoukje vindt het schrijnend dat een Kledingbank nodig is. ,,Ik fyn it ferskrikkelik dat dit bestiet yn san ryk lân.” Ze wil nooit weten waarom mensen spullen nodig hebben. ,,Ik hoech dat net te witten. Dat is net myn taak. Tinkst dasto it nedich hast, dan krygst it.”

Op de locatie in Sint Nicolaasga is meer dan alleen kleding te krijgen. Bij de ingang van de kledingbank komt ook een deelkast te hangen. Hierin staan straks levensmiddelen, shampoos en diervoeding voor mensen, die het niet kunnen betalen. TresVers uit Sint Nicolaasga brengt elke week het overgebleven bevroren brood naar de locatie, zodat dit verdeeld kan worden.

Voor Sjoukje is dit vrijwilligerswerk vanzelfsprekend. Haar moeder was vrijwilliger bij de eerste aanloophuizen in Friesland. ,,Ik ha dit my myn opfieding meikrigen. Myn alders seiden altyd: tink om dyn nêsten. Dat doch ik no. Ik bin bliid dat ik minksen op dizze manier helpen kin.”

De datum van opening is nog niet bekend. Wethouder Luciënne Boelsma van gemeente De Fryske Marren opent de locatie binnenkort.

(Foto's: De Zakenman)

230307 Sjoukje Kledingbank1Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!