Menu

zoeken

230312 Scharsterbrug Eerste kievitsei Anne Wind BFVW vzeerste fryslan met voorzitterHenkMinkesHet eerste kievitsei van Friesland is zondagmiddag 12 maart 2023 om 16.32 uur bij Scharsterbrug gevonden. Anne Wind (32) uit Pingjum had eerder dit weekend al baltsactiviteiten op het maisperceel langs de rijksweg gezien. Hij bood het ei maandag aan de commissaris van de koning Arno Brok aan.Tijdens de plechtigheid op het provinciehuis in Leeuwarden kreeg de vinder de ‘Sulveren Ljip’.

Anne Wind vond twee eieren in het nest. Hij was de hele zondag al op pad geweest. Terwijl hij thuis voor een regenbui schuilde, bleef het kriebelen. ,,Ik sjoch dochs noch efkes dêr lâns de sneldyk’’, had hikjn thuis gezegd. Aangekomen liep het vrouwtje parmantig weg. Anne Wind vond het ‘twake’ daarna vrij snel. Hij kon zijn ogen niet geloven: ,,It swit bruts my út!’’ De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) heeft de vondst goedgekeurd. Vinder Anne Wind (l) ging samen met BFVW-voorzitter Henk Minkes bij het nest in Scharsterbrug op de foto. De eieren blijven liggen.

Met de vondst van een twake is ook het eerste ei van de gemeente De Fryske Marren gevonden. Dit betekent dat binnen de gemeentegrenzen niet meer naar kievitseieren mag worden gezocht. Burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren reikt tijdens de ceremonie op het provinciehuis een oorkonde uit. Ook kreeg Wind het traditionele vindersloon.

Foto: BFVWHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!