Menu

zoeken

230205 Balk Bogerman varkenshart in biologielesEen bijzondere levering had Sjouke Bouma van TresVers in Sint Nicolaasga met 35 varkensharten aan csg Bogerman in Balk. Ze werden gebruikt in de biologielessen van dorpsgenote Marieke de Vries, die daarmee haar leerlingen op aanschouwelijke wijze laat zien dat varkensharten heel veel op mensenharten lijken.

Een aantal leerlingen gingen tijdens de les de gang op. ,,It wie tefolle foar harren. De oaren diene wol mei. As jo de herten ûnder in hoek iepen snije, dan kinne jo goed de beide keamers, de boezem, de hertkleppen en de aorta lizzen sjen’’, vertelt Marieke de Vries. De tweedeklassers – in de leeftijd van 13 en 14 jaar - reageren verschillend. ,,De iene fynt it hiel leuk, de oare fynt it oké en wer oaren fine it hiel eng.’’ Het gros van de leerlingen doet enthousiast aan de biologielessen met de varkensharten mee. ,,Guon hawwe wol in setsje nedich.’’

Sjouke Bouma levert wel vaker zo’n grote hoeveelheid varkensharten voor lesdoeleinden aan zijn dorpsgenote. Hij bestelt ze bij een kleine slachterij met wie hij goede contacten heeft. De eerste keer was er overleg met de keurmeester, omdat varkensharten niet zonder meer geleverd mogen worden. Voor de biologielessen was het geen probleem, aldus Bouma.

Foto's: Csg Bogerman, Balk

230205 Balk Bogerman varkenshart in biologieles hart boezemsHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!