Menu

zoeken

2020 vvv 50SINT NICOLAASGA – Radio maken tijdens evenementen moet een nieuwe traditie worden, vindt Willem Aukes uit Sint Nicolaasga. De start daarvoor is met Merke Radio tijdens de Sint Nykster Merke in 2020 gemaakt. Het idee ontstond omdat er vanwege de covidmaatregelen dat jaar geen Allegorische Optocht was. Rond de komende jaarwisseling maken dezelfde initiatiefnemers 38 uur non-stop radio vanuit Bar De Gaast in Sint Nicolaasga. De zender heet voor de gelegenheid Radio achtduizendvijfhonderdeenentwintig (8521), de postcode van het dorp. De dj’s zijn al druk met het maken van jingles. (Foto: archief Merke Radio in 2020)

De afgelopen jaren zijn tradities verloren gegaan, zoals het carbidschieten in het dorp, vertelt Willem Aukes. ,,Wy fine dat der in nije tradysje komme moat. Wy ha dêrom Radio 8521 betocht.”. Samen met Age Feenstra, Walter Kramer en Wessel Steegenga wordt de studio in de kroeg opgetuigd.

Activiteiten
Net als in september 2020 organiseren de vier allerlei activiteiten in het dorp, die live op de radio worden uitgezonden. De uitzendingen en activiteiten zijn voor jong en oud. Bingo, loterij, spelletjesmiddag voor de kinderen. OokJori Allegori is weer van de partij. Nieuw is het greenscreen achter de dj’s waarop allerlei beelden worden geprojecteerd. De activiteiten worden kort van te voren op de sociale media aangekondigd. Er gaan ook weer reporters het dorp in, net als met Merke Radio. Luisteraars met tips of bijzonderheden kunnen de dj’s appen. ,,En dan geane wy der wat mei dwaan.”

Gymnastiek
De dj’s starten op vrijdag 30 december om 10 uur en gaan door tot middernacht op Oudjaarsdag. Publiek is tijdens de officiële openingstijden van De Gaast welkom. De kroeg gaat vrijdag om 10.00 uur in de ochtend open en blijft dat tot 2 uur in de nacht. Om 3 uur ’s nachts gaat de kroeg even dicht, waarna op oudejaarsdag de deuren om 9.30 uur weer open gaan. Dan start gelijk het programma ‘Goedemorgen Sint Nyk op ‘e Gaastdyk’. Aonne Gys Semplonius van Motus Gym start om 10.00 uur met een sessie ochtendgymnastiek op de Gaastweg. Zo gaat een ieder fit het nieuwe jaar in. De instructies komen via de live stream. Mensen kunnen op straat meedoen of thuis met instructies vanaf de (video)livestream. ,,Natuurlijk dogge wy sels ek mei. Wy sitte der dan ek al in nacht. It is dan fêst noflik ast efkes yn beweging komst.”

Reclames
“Wy fine it leuk om te dwaan, mar sponsoring is wolkom. Dan komme wy better út de kosten.” Ondernemers kunnen daarom hun eigen reclamespot op de radio krijgen. ,,It is wol yn de styl fan Merke Radio: wy meitjse der in ludieke spot fan. Dankzij die ûndernimmers kinnen wy dit dwaan. Wy stekke der sels ek jild yn en sponsoring dekt de kosten in bytsje.” De reclame komt in een uur een paar keer voorbij. De ondernemers hebben zelf niets over de reclame te zeggen. ,,Dat is de foarige kear ek goed slagge. Wy geane der goed foar sitten en der komt fêst wer hiel wat moais út.” Ondernemers kunnen vanaf twintig euro sponsoren en zich tot op de dag zelf opgeven. Het liefst weten de initiatiefnemers een week van te voren wie een gepersonaliseerde reclamespot op de lokale radio wil.DONDERDAGMORGEN 2020 24

Nieuws, weer en verkeer
Radio 8521 heeft ook een eigen nieuwsbulletin. Elke twee uren komt het lokale nieuws voorbij, inclusief filemeldingen en het weerbericht. Luisteraars die denken het weer beter te kunnen voorspellen dan een professionele weerman, mogen zelf een poging doen. Zij kunnen een weerfilmpje van zichzelf insturen. Radio 8521 zendt dit weerbericht dan uit. ,,Wy hoopje op de meast orizjinele filmpkes fan it waar. Ik tink dat der in soad kreatieve Sint Nyksters binnen. Ik bin der bang foar”, lacht Willem Aukes.

Top2000
De mannen hebben veel van Merke Radio geleerd. Enkel en alleen verzoeknummers draaien doen ze niet meer. ,,Dy nûmers wiene hiel ferskillend, om it sa mar te sizzen. Wy hâlde dêrom no de Top2000 fan Radio 2 oan, mar dan net op folgorde. We geane fan nummer 852 nei 143 nei 9. De lêtste fiif nûmers sillen wol gelyk wêze. Wy sykje de nûmers derút dy’t wy sels it leukste fine, mar alle fersykjes mei in moai ferhaal binne altyd wolkom.”

Aukes heeft veel zin het laatste feestje van het jaar. ,,Wy hoopje hjir mei ús allen in hiele protte wille út te heljen. Wy fine it op dy dei skitterrend, mar úteinliks fyn ik de tariding it allerleukst. Wy ha a safolle wille om de jingles, reklames en de spultsjes betinken.”

Livestream
De stream is te vinden op www.radio8521.nl/live. Voor het sturen van berichten, die onderin de livestream verschijnen, kunnen luisteraars WhatsAppen naar 06- 82459821. Voor contact, tips en verzoekjes is het e-mailadres in het leven geroepen. De organisatie kan ongeveer tweeduizend kijkers tegelijk kwijt op de stream. ,,Dat is genôch foar it doarp en Sint Nyksters om utens.”

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!