Menu

zoeken

Raadsleden lezen over Jong TsjûkemarSINT NICOLAASGA – Recreatieterrein De Ulesprong bij Sint Nicolaasga krijgt de komende jaren extra aandacht van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar (CvA). De Ulesprong is daarmee een zogenaamd focusproject geworden.

De Club van Aanjagers presenteerden hun plannen maandag aan leden van de gemeenteraad. De Ulesprong moet ‘een plek van waarde voor de hele provincie worden’, zijn de aanjagers van mening. Voorzitter Frans Heesen: ,,Het is de poort van Friesland. Hier zie je het eerste water van de provincie.” Dat de plek nu een ontmoetingspunt voor andere recreanten is, maakt de Ulesprong op dit moment minder aantrekkelijk voor jongeren en gezinnen. Voor het terrein is een globaal plan opgesteld om het huidige gemeentelijke recreatieterrein op te knappen en uit te breiden.

De initiatiefnemers vertelden naast de plannen voor De Ulesprong, ook over het focusproject Dagrecreatie Zuidoost-oever, de kitesurfzone. Andere projecten lopen al zoals het Buorkjen mei wearde en Jong Tsjûkemar. De raadsleden waren zeer te spreken over de plannen, maar stelden ook kritische vragen over project Dagrecreatie Zuidoost-oever. Deze plannen liggen bij de provincie voor verder besluit.

De Club van Aanjagers zet zich sinds 2016 in voor het gebied om plannen vanuit de Mienskip ‘aan te jagen’. Door middel van subsidies, lobbyen en door te luisteren naar wat de inwoners willen, hebben de aanjagers meerdere projecten laten slagen. Zo bloeiden er vijftien kilometer aan bermen, is een survivalbaan gebouwd, zijn de Headammen bij Sint Nicolaasga opgeknapt, heeft een iepenloftspul op de Tsjûkemar plaatsgevonden en gebruiken boeren hekkelspecie en bermgras om te composteren en uit te rijden op eigen grond.

(Foto's: Club van Aanjagers van de Tsjûkemar)

Raadsleden aan tafel 3Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!