Menu

zoeken

rijlst 1SINT NICOLAASGA – ,,Weinbouwe is ymprovisearje”, zegt Henk de Hoop van buurtvereniging Op en om ‘e Rylst in Sint Nicolaasga. En improviseren moesten deze wagenbouwers dit keer volop. Dat gold niet alleen voor de wagen zelf. Op de vaste bouwlocatie van de familie Yntema aan De Rijlst kon de buurtvereniging niet langer terecht. De ploeg moest daarom op zoek naar een andere locatie. ,,It fielde wol as ôfskied nimmen, omdat it plak ús thús wurden wie.”

Brêge

De zoektocht naar een nieuwe locatie gaf De Hoop wel kopzorgen. De door het VVV-bestuur aangewezen bouwplekken voldeden volgens de buurtvereniging in eerste instantie nauwelijks. De locatie op de Scharleijen achter Wilhelminaoord deed vooral de wenkbrauwen rijzen. Het vier meter brede bruggetje in de weg stuitte op bezwaren. ,,Ik tocht echt: dêr kinnen wy dochs gjin wein bouwe? It brechje is in rotding en te smel.” Op een vrijdagmiddag is De Hoop naar de loods gefietst om met de eigenaren te praten onder het mom van “waar een wil is, is een weg”. ,,Dan bouwe in wein dy’t hjir lâns kin.”

Achteraf gezien is de brug niet het grootste obstakel, maar vormen de bomen aan weerszijden van de weg een uitdaging. ,,It brechje liket totaal gjin probleem mear. Wy ha de oerstek útlasere. Wy witte oant yn detail wat de helling is, breedte en hokker gewicht it brechje hâlde kin.” De proefrit in de vakantie ging volgens De Hoop prima. Vanwege de bomen wordt de wagen een paar dagen eerder naar een andere locatie gebracht en daar verder afgebouwd.

Beslach

Henk de Hoop is heel blij met de plek achter Wilhelminaoord. De bouwploeg is van harte welkom op het terrein. De familie had al vaker geopperd om het terrein als bouwplaats te gebruiken, maar het bruggetje was altijd het bezwaar. ,,De famylje fynt it moai. Dat moat ek wol. Ast weinbouwers oer de flier hast, nimmen se alles op dyn hiem oer. Hoe grut de romte ek is, alles wurdt yn beslach nommen.”

De plek is goed voor de sfeer en de saamhorigheid. Buurtvereniging Op en om ‘e Rijlst bouwt nu op de buurt en kan voor het eerst de wagen op één locatie bouwen. Voorheen werd de wagen bij de Yntema’s gebouwd. De aankleding werd op de oude landbouwschool gemaakt. Dit jaar zijn de werkzaamheden voor het eerst in één loods ondergebracht. De groepen zaten ’s avonds nauwelijks bij elkaar. ,,Dat is no wol sa. Dat makket datst dinkjes ek gauwer koartslute kinst. It wie in it begjin wol wennen. De ‘freubelgroep’ is bygelyks gauwer klear. Wy meitsje in protte lawaai, dus in soad prate is der net mear by. No is de ienridigens grutter omdat wy altyd by elkoar binne. It oerlis giet no ek better. Oanpassings binne sa makke.”

Bloem & Pracht

De wagen heet Bloem & Pracht en verbeeldt een bloementuin met insecten en vlinders. ,,It is hiel rêstjouwend, mei in rêstich musykje der by.” De muziek is voor De Hoop belangrijk. ,,Ik sit fjouwer oeren op ’e trekker. Dat pokkelawaai moat wol in bytsje goed klinke”, lacht hij.

Elke avond bouwen ongeveer twintig mensen aan de wagen. De eerste werkzaamheden zijn in juli begonnen. Dit jaar was de aanloop spannend. Het creatieve brein achter de wagen, Lydia Steneker, had weinig inspiratie. Twee maanden voor de bouw lagen er twee ideeën, die beide niet overtuigden: een grootschalig idee of een parodie op het televisieprogramma First Dates. ,,Die lêtste wie dan allinnich foar it meidwaan. Mar net ien woe dat. As wy meidogge, dan besykje wy foar de prizen te gean. Lydia had de earste maquette fuort smiten, om’t it har net nei de sin wie”, zegt De Hoop.

Steneker besloot terug te gaan naar het werken met foam, een werkwijze die in 2018 met de koraalrifwagen heel goed voldeed. Het werd een levendige bloementuin vol kleur. Nieuwe tekenaar Gerard Werkman heeft het idee verder uitgewerkt met ondersteuning van Douwe Vogel, die voorheen altijd tekende.

Slapeloze nachten

Dat de vereniging weer gebruik van foam maakt, stelde Henk de Hoop gerust. Het koraalrif in 2018 bezorgde de bouwer een aantal slapeloze nachten. Derijlst 3 wagenbouwers zouden de wagen met pur bekleden, een bouwmateriaal dat De Hoop helemaal niet zag zitten. ,,Dat kinne wy net. Wy binnen hiel goed mei foam en tempex (piepschuim). Dat materiaal leit ús wol. En dat ha wy dit jier wer brûkt. Wy binne piepschuimbouwers. Der kinst safolle mei en it weaget neat.” Lydia Steneker: ,,It foardiel fan it foam is dat wy in soad minsken derfoar noadich binnen. De foam wie it útgangspunt.” Henk de Hoop: ,,Wy wolle dat alle frijwilligers mei dwaan kinne. Dat is somtiden wol wat lestich. It is in buurtding. Dat besjut dat wy dingen mei ús trijen meitsjen dy’t best troch ien persoan makke wurden kin. Dat is dan sa.”

Op de wagen staan straks twintig figuranten met op elke boomstam minimaal een figuur. De figuranten zijn zelf bloemen die de insecten en vlinders aansturen. Lydia Steneker is trots op de wagen en de inzet van de vrijwilligers. ,,Nei twa jier corona wie de inspiraasje echt fuort. Ik ben sa bliid dat we wer meije. It wurdt echt in prachtige Allegorische Optocht.”

  Foto's: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!