Menu

zoeken

Huisterheide Voorlopig ontwerpSINT NICOLAASGA – Het voorlopige ontwerp van kruispunt Huisterheide ligt klaar. Het kruispunt gaat flink op de schop. Zo wordt de weg smaller, stopt de bus op de weg en krijgen overstekende wandelaars en fietsers meer overzicht.

Bij het kruispunt komt een OV-plushalte met fietsenstallingen, een kiss & ride plek, veilige oversteek voorzieningen, goede verlichting en bewegwijzering. Ook komt er een liftplaats.

In de plannen worden de monumentale bomen behouden. ‘Het project heeft naast het verkeersveiligheidsaspect ook belangrijke landschappelijke, cultuurhistorische en toeristische componenten’, meldt de gemeente in de plannen.

Het kruispunt ligt in een weg waar zestig kilometer per uur is toegestaan. Het kruispunt voelt onveilig ook al zijn op het kruispunt zelf tussen 1 januari 2014 en 5 juli 2021 geen ongevallen geregistreerd.

Voordat de schop in de grond kan, moet eerst de financiering rond zijn. Door de raad is in 2017 €200.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting. De totale kosten waren op basis van de plannen toen geschat op €400.000. De Fryske Marren ging er vanuit dat de andere helft van provincie Fryslân zou komen. Dat is niet gelukt. De raad wordt nu gevraagd om €76.000 extra vrij te maken. De Fryske Marren hoopt daarnaast nog op een bedrag vanuit de provincie.

De Fryske Marren heeft een deadline. Een voorwaarde voor de rijkssubsidie is dat de werkzaamheden eind 2022 klaar moeten zijn. De vraag is of die datum wordt gehaald. De nutspartijen zijn al geïnformeerd, maar hebben een voorbereidingstijd nodig van een jaar. Er is geen garantie dat de werkzaamheden voor eind 2022 zijn uitgevoerd. In dat geval wordt een verlenging van de subsidietermijn aangevraagd.

2022 01 11 10 Bijlage 1CA Huisterheide Voorlopig ontwerpHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!