Menu

zoeken

Concept Inpassingsschets sportpark Renado VVISINT NICOLAASGA /IDSKENHUIZEN - De besturen van de  voetbalverenigingen VVI en Renado hebben de afgelopen periode onder leiding van gemeente De Fryske Marren de verdere inpassing opgepakt. Dat heeft geleid tot bijgevoegde voorlopige inpassingsschets.

Om een eerste beeld te krijgen bij de maatschappelijke haalbaarheid van het ontwerpplan, heeft DFM zeer recent gesprekken gevoerd met direct omwonenden van het plangebied en aan het plangebied grenzende bedrijven/verenigingen. Daarnaast wordt de inpassingsschets op dit moment onderzocht op een aantal relevante milieu- en omgevingsaspecten (flora en fauna, bodem, licht- en geluidhinder). Op korte termijn vindt een gesprek met provincie Fryslân plaats over het conceptplan en de mogelijke invulling van de vrijkomende sportlocaties in Sint Nicolaasga en Idskenhuizen. Tenslotte wil de gemeente een verkeerskundig onderzoek laten uitvoeren om een beeld te krijgen van de potentiële verkeersbewegingen, vervoersstromen en ontsluitingsmogelijkheden.

Reacties van de leden van de voetbalverenigingen
Zoals hierboven toegelicht is de inpassingsschets een (eerste) resultante van het mandaat dat de besturen van VVI en vv Renado van hun leden hebben gekregen. In overleg met gemeente DFM is afgesproken dat het nu tijd is dat de leden over het huidige conceptplan zullen worden geinformeerd  Er wordt aan de de leden gevraagd om over de plannen na te denken. Reacties mogen tot en met 18 november 2021 gedeeld worden met of .


De reacties van de leden van beide verenigingen op de inpassingsschets worden gebundeld met de reacties die DFM van direct omwonenden, bedrijven en verenigingen hebben ontvangen. Na deze inventarisatie zullen de besturen van de beide voetbalverenigingen samen met de gemeente, direct omwonenden en andere stakeholders om tafel om het maatschappelijk draagvlak te bepalen en zal onderzocht worden of een aanpassing van het plan noodzakelijk is. Eind dit jaar worden de leden verder geinformeerd over de vervolgstappen.

Concept Inpassingsschets sportpark Renado VVI

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!